ترگ خوردگی مو (درخت انگور)

 
ترگ خوردگی مو
 
بیماری منشا ویروسی دارد و بر روی درختان میوه و انگور مشاهده می شود.
نشانه های بیماری:
با ابتلا به این بیماری بر روی چوب قسمت تنه تاکهای آلوده ترکهای طولی بوجود می آید، پوست این قسمت از تاک نیز حالت اسفنجی به خود گرفته و ترکدار می شود و محل اتصال پیوندک به پایه شدیدا متورم می شود. نهالهای آلوده شدیدا ضعیف شده و میزان باردهی انها کاهش پیدا می کنند.
انتقال:
انتقال این بیماری از طریق تکثیر غیر جنسی تاک انجام می گیرد.
مبارزه:
استفاده از اندامهای عاری از ویروس جهت کاشت و تکثیر در کنترل این بیماری موثر است.
 
منبع:(اهری.ا.هوشنگی.ا).بیماری درختان میوه وانگور.1373.انتشارات دانشگاه ارومیه.400 صفحه
دوستان نظریادتمن نره

/ 0 نظر / 39 بازدید