نگهداری انگور


انگور را برای نگهداری بیشتر نشسته درون کیسه نگهدارید. شستن انگور قبل از گذاشتن

در یخچال موجب ترک خوردن دانه های آن می شود.

- انگور: برای نگهداری انگور از خاک اره استفاده کنید. خاک اره ها را خوب بشویید تا گرد و

خاک آن گرفته شود بعد آنها را خشک و خوب نرم کنید. انگورها را در ظروف دردار قرار

دهید سپس روی انگورها را خاک اره بپاشید. باید به اندازه یک بند انگشت روی انگورها

خاک اره ریخته شود بعد در ظرف را ببندید

/ 0 نظر / 43 بازدید