گروه انجمن توسعه دامپروری دام سبک ایرانیان

🐐🐐گروه انجمن توسعه دامپروری دام سبک ایرانیان 🐏🐑


اهداف گروه 👇👇👇


آموزش روش های اصولی و نظام مند در مدیریت و ارتقای علمی دامداران 


آشنایی با انواع نژادهای داخلی و خارجی 🐐


تبادل اطاعات


💊 همچنین شناخت بیمارهای دام و جلو گیری و درمان آن💉


لینک گروه 👇👇👇

https://t.me/joinchat/Cfpl9RJDWlhlCNgBYyy_Ng

/ 0 نظر / 64 بازدید