پوسیدگی ریشه انگور (نماتد تاک) پوسیدگی سفید ریشه

ظهور علائم آلودگی در ریشه غالبا" همراه با ظهور علائم غیر اختصاصی در اندام های هوایی است . اینعلائم عبارت است از کم شدن رشد ؛ زردی ؛ پژمردگی و کاهش محصول و نامر غوبی آن می باشد .از مهم ترین نماتود های انگور می توان به جنس Pratylenchus نماتود مولد زخم ونماتود مارپیچی

Helicotylechu ؛ جنس Tylenchulus وجنس Xiphinema نماتود خنجری انگور که عاملانتقال ویروس بادبزنی انگور می شود اشاره کرد .

نماتودها یک جزء طبیعی از rhizosphere ،است.که اکوسیستم آن شامل فضای اطراف و در درون سیستم ریشه گیاه وجوددارد.. این حیوانات اغلب میکروسکوپی هستند ، یکی از متنوع ترین گروه از موجودات زنده جهان به شمار میروند.، اشغال زیستگاه های مختلف از مناطق استوایی به ترانشه های عمیق دریا قطبی یخ است. نماتودها حیوانات چند سلولی متعددی بر روی زمین هستند. تقریبا 20000 گونه توصیف شده Nemata در(دانشگاه نبراسکا لینکلن ، 2010) وجود دارد.

گونه های نماتود (Nematode) که در داخل و اطراف گیاهان انگور تغذیه وجود دارد که بیش از حد کوچک است .علاوه بر vectoring بیماری ویروس های مهم (انگور Fanleaf ویروس ، به عنوان مثال) ، نماتد ها یکی از عوامل بسیاری است که باید در نظر گرفته شود در هنگام ارزیابی علت عملکرد ضعیف تاکستان. مانند دیگر آفات انگور و پاتوژن ها ، نماتد می تواند ارگانیسم های فرصت طلب در نظر گرفته شود.، با جمعیت مضر تبدیل شدن به تاسیس در اطراف تاک که تحت استرس هستند. این استرس ممکن است ناشی از شیوه های مدیریت ویا دیگر فشار بیولوژیکی باشد.

مهم ترین انگل نماتد انگور گره ریشه (Meloidogyne گونه) ، خنجر (اول انجمن Xiphinema) ، ضایعه (Pratylenchus vulnus) و حلقه (Criconemella xenoplax)است. گونه های متعدد دیگری انگلی هستند ، از جمله PIN و خنجر (Xiphinema americanum)نیز وجود دارد ، که باعث آسیب به ریشه و کاهش عملکردبیش ازحدآن میشود.

گره ریشه و نماتد ضایعه endoparasites : آنها حمله به ریشه ها و زندگی در داخل بافت ریشه ، در نتیجه برهم زدن آب و مواد غذایی و انجام قطع را از ریشه می کند.. حلقه و خنجر نماتد چرخه زندگی مشابه به جز آنها غذا تنها در سطح ریشه (ectoparasites) از طریق خنجر اپیدرمال نافذ و باعث اختلال تنها جزئی به ساختار داخلی از ریشه میشود.
حلقه (Criconemella xenoplax)

نماتد حلقه ممکن است باعث آسیب قابل توجهی به تاک و اغلب در خاک رس شنی و یا جریمه در بر داشت شود. جمعیت اغلب در خاک به ورود و خروج آب به طور موقت یا دوره ای میانجامد.. این گونه ها ساده ترین راه برای تشخیص پس از باران یا آبیاری و مسئول آسیب به ریشه قابل توجه و مرتبط با قدرت و کاهش عملکرد است.

تشخیص نماتودها در تاکستان

بهتر است به نماتد آزمایش قبل از کاشت و کاشت مجدد و هنگامی که تاکستان عوامل کاهش رشد را نشان می دهد انجام داد.

1. جمع آوری خاک (درست به بافت های ریشه) از زیر امیتر آبیاری از تاک های متعددی در منطقه آسیب دیده است. نمونه ها باید از عمق 10 تا 25 اینچ جمع آوری شده ، اما باید از منطقه است که به طور فعال در حال رشد راهنمایی ریشه. مخلوط خاک با یکدیگر و ارائه یک نمونه از یک منطقه تعریف شده در یک کیسه نیم گالن های پلاستیکی.

. اجتناب از جمع آوری نمونه از تاک به شدت تحت تاثیر آن را به عنوان احتمال وجود دارد که جمعیت نماتد هستند رو به کاهش است.

3. به یاد داشته باشید که عبارتند از نمونه های کنترل از تاک مجاور در مناطق هستند که به ظاهر کاهش نشان میدهند.

4. بهترین زمان برای نمونه گیری پس از باران یا آبیاری است.. با این حال ، در عمل ، تاکها را می توان نمونه طول سال در صورت لزوم و آن را به مراتب آسان تر است برای جمع آوری نمونه ها از زمین مرطوب بهتراست. هنگام گرفتن نمونه ها به صورت سالیانه همزان آن ها رو انجام داد..

5. ارسال نمونه ها برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه توصیه می شود. آزمایشگاه گزارش فقره گونه نماتود به ازای هر واحد حجم یا وزن خاک را فراهم کند و باید به روش استخراج آنها را منزوی توجه داشته باشید. چهار آزمایشگاه قابل اعتماد هستند در نوار جانبی 1 اشاره کرد.

تعدادی از درمان های شیمیایی کنترل نماتد توسط دانشگاه کالیفرنیا دستورالعمل های IPM برای مدیریت انگور توصیه می شود. این خدمات عبارتند از درمان های preplant زیر :

1. DiTERA. این یکی از محیط زیست ترین رویکردهای صدا به کنترل نماتد در قبل از گیاه یا replant موقعیت تاکستان است. DiTERA بیولوژیک ، که در عمل به طور موثر در برابر نماتد ectoparasite (که غذا را در سطح ریشه ریشه را وارد کنید)عمل میکند برای مثال ، گونه حلقه است. DiTERA مخلوط بافت انگلی قارچی که به طور طبیعی کنترل بعضی از گونه های نماتود (Nematode)که کشته شده است راانجام میده. این مواد در حد متوسط ​​موثر ، و فعالیت خود را با نوع خاک و شرایط را تحت تاثیر خودش قرار داده است.به پایان میرساند

2. برمید متیل. این بسیار سمی و مضر برای محیط زیست است.

3. سدیم Metam. این بسیار سمی و مضر برای محیط زیست است.

4. tetrathiocarbonate سدیم (ENZONE). این ترکیب سمی است و کشته شدن بسیاری از میکروارگانیسم های خاک مفید است. Enzone می توانند به کار به خوبی در خاک های شنی نماتد ectoparasitic ، اما همان نماتد در خاک با درصد رس بیشتر کنترل نیست.

5. 1،3 Dichloropropene (TELONE II). این بسیار سمی و مضر برای محیط زیست است.

I PM درمان توصیه میکند برای نماتد در تاکستان های موجود عبارتند از


1. Fenamiphos (NEMACUR 3)

2.tetrathiocarbonate

سدیم (ENZONE)

3. DiTERA

نتیجه

اگر چه گونه های نماتود (Nematode) به شک باعث صدمه و از دست دادن قابل توجه عملکرد در تمام مناطق انگور تولید تجاری در کالیفرنیا میشود ، در واقع هیچ منابع کامل و یا به روز اطلاعاتی در مورد زیست شناسی ، کنترل و تاثیر آنها وجود ندارد. این که در بخش زیادی به دلیل بی شمار خاک ، آب و هوا و عوامل جاندار که تحت تاثیر قرار grapevines و مشکل در انجام کنترل ، آزمایش های تکرار در مناطق مهم viticultural است. روشن است ، با این حال ، که برای آینده قابل پیش بینی ، سنتی و به تازگی منتشر شده نماتد مقاوم به ساقه باقی خواهد ماند گامی مهم از استراتژی های ما را به مبارزه با این انگل است. همچنین آشکار است که روش های پایدار و یکپارچه باید ابداع شوتااجازه دهد تا بهره برداری بهتری از خواص پاکسازی طبیعی خاک سالم برای مبارزه با آفات انجام شود. که همراه با کشاورزی فشرده شده باشد.

نماتد Tylenchulus

در این نماتود علائم روی ریشه ها است و به روی اندام هوایی به طور غیر مستقیم ظاهر می شود . روی ریشه ها بخصوص ریشه های فرعی مقداری خاک چسبیده و ضخیم تر به نظر می رسد زیرا قسمتی از عامل بیماری زا در داخل گیاه و قسمتی از آن در خارج از گیاه است و چون نماتود از خود تراوشاتی را به بیرون می دهد چسبنده است مقداری خاک روی آن چسبیده . ریشه ضخیم به نظز می رسد .

مبارزه

غرقاب کردن زمین؛ استفاده از یخ آب؛ ضدعفونی زمین با متیل بروماید ؛ استفاده از ترکیبات نماتود کش کاشت گیاه در زمین های عاری از آلودگی و عدم انتقال خاک یا نهال آلوده به باغ از راههای مبارزه بااین نماتود می باشد .

بیماری پوسیدگی سفید ریشه:


این بیماری در سال 1883 از آلمان و فرانسه گزارش گردید و در ایران اولین بار در سال 1366 تشخیص داده شد.
این بیماری علاوه بر مو به 36 گونه گیاهی مانند گیلاس ، زردآلو، بادام، زالزالک، انجیر، پسته، گوجه، هلو، انار، گردو، آلبالو، چنار، تبریزی ، نارون، کاج، سرو، رز، شمعدانی، لوبیا، باقلا، خربزه، پنبه، اطلسی، یونجه و ... گزارش شده است.
علائم بیماری:
اولین علائم به صورت تاخیر در باز شدن و یا عدم باز شدن جوانه ها در بهار می باشد.
برگها و میوه ها قبل از موعد خزان می کنند و اغلب پوسته درختان به رنگ قرمز در می آیند.
گاهی در اثر شدت حمله قارچ نهال و یا درخت مسن بلافاصله خشک می شود و میوه ها و برگها، فرصت خزان پیدا نمی کنند.
میسیلیوم قارچ ابتدا ریشه های مویین را مورد حمله قرارداده، از بین می برد، سپس به قسمتهای دیگر ریشه و حتی تا محل طوقه درخت گسترش پیدا می کند این درختان به راحتی از زمین کنده می شوند.
میسیلیوم هایی به رنگهای سفید و خاکستری روی ریشه اصلی دیده می شوند.
عامل بیماری:
عامل این بیماری از گروه آسکومیستهای باآسکی که درون پریتسیوم تشکیل می شود،پریتسیوم آسکوکارپی گلابی یا کوزه ای شکل با روزنه ای در بالا.
فرم جنسی عامل بیماریRosellinia necatrix و فرم غیر جنسی آن به نام Dematophora necartrix می باشد.
در تولید مثال غیرجنسی کرمی Coremium (پایه کنیدی یو به هم می چسبد و شکلی شبیه ستون را می سازد که در بالا آزاد هستند و روی هر یک از آنها کنیدیهای یک سلولی قرار دارند.) را تشکیل می دهند.
زیست شناسی:
تولید مثل جنسی و غیرجنسی در این قارچ به ندرت صورت می گیرد لذا برای تشخیص این قارچ زیر میکروسکوپ به ویژگی لوله لامپایی آن توجه می شود .
انتشار بیماری غالباٌ از طریق انتقال میسیلیوم صورت می گیرد ، کنیدی های نقشی در انتقال بیماری ندارند.و تصور می شود که قابل جوانه زدن نباشند.
انتقال میسیلیوم از طریق آب، شخم زدن، و انتقال خاک از زمینی به زمین دیگر و یا نهالهای آلوده می باشد.
کنترل:
به دلیل تعدد میزبانها و خاکزی بودن قارچ مبارزه بسیار مشکل است.

کاشت درخت صحیح و در عمق مناسب

نهال باید از مراکزی تهیه و کشت گردند که سابقه بیماری نداشته باشند.

ضدعفونی نهال ها بامحلول که شامل 300 گرم بنومیل یا توپسین 100 کیلوگرم خاک رس 5 کیلوگرم پهن الک شده و 100 لیتر آب باشد استفاده می شود.

در مراحل اولیه مشاهده علائم بیماری می توان با توپسین یا بنومیل به نسبت صد گرم به ازای هر درخت بخش سایه انداز درخت را محلول پاشی کرد.

درختان بسیار آلوده را باید همراه با تمام ریشه بوقت از زمین درآورد و در همان محل سوزانیده محل حفر گودال را باید با موادی نظیر فرمالین یا آهک ضدعفونی نمود تا دو سال نیز نباید در آن گودال درختی کاشته شود.

/ 0 نظر / 373 بازدید