کمبود فسفر در انگور

 

کمبود فسفر

در خصوص کمبود فسفر در باغات مو ،اطلاعات کمتری وجود دارد . اکثر گزارشات

موجود بر اساس علائم حاصل از کشت گیاه در محیط فاقد فسفر پایه ریزی شده

است.
در اکثر کمبود ، رشد سرشاخه ها و ریشه ها کاهش می یابد و برگ ها کوچک و به

رنگ سبز تیره در می آیند .


در کمبود شدید، برگ ها قرمز رنگ می شوند .در صورت کمبود فسفر جوانه هایی که

حاوی اندام های کوچک و اولیه گل هستند غیر فعال شده و عملکرد مو کاهش می

یابد. در خاک های بسیار اسیدی نوع خا صی از کمبود فسفر ؛ حتی در حضور فسفر

کافی ، ایجاد می شود تعداد معدودی از آزمایش ها بیانگر افزایش محصول ، پس از

مصرف فسفر کافی می باشد .


و زیادی مصرف فسفر باعث کمبود روی و آهن می شود


/ 0 نظر / 37 بازدید