اهمیت خاک در کشاورزی ارگانیک

آزمایش خاک با بیل یک روش ساده است که حاصلخیزی خاک را با توجه به ساختار خاک آنرا مشاهده ارزیابی کنیم. با کمک بیل تخت باغی، یک قالب از خاک براحتی جدا می‌ شود تا  آنجا که ممکنست از فشرده شدن یا تغییر شکل بافت خاک جلوگیری کنید. برای این منظور بیل را بصورت عمودی داخل خاک کنید و حفره ایبه اندازه روی بیل بکنید. این پروفیل با بریدن لبه های آن جدا می‌ شود. بیل را به اندازه 15 سانتیمتر در کنار چاله فرو ببرید. حالا شما می‌ توانید لایه های مختلف افق خاک را مشاهده کنید. توزیع هوموس ، تعداد منافذ(خلل و فرج) یا درجه فشردگی خاک، تراکم و عمق ریشه ها، علائم حضور کرم خاکی و سایر ارگانیسم‌ های خاک و همچنین وجود خاک نرم را در آن بررسی کنید.
ساختار خاک: معنی این چیست؟
در کنار بخش مواد معدنی و ارگانیک خاک ،تعدادی منافذ (خلل و فرج) در خاک وجود دارد که توسط آب و یا هوا پر می‌ شود این طریقه قرار گیری فضایی ذرات ومنافذ را بعنوان ساختار خاک می‌ نامند. منافذ کوچک برای نگهداری آب مناسبند و منافذ بزرگ باعث نفوذ آب باران و آب آبیاری می‌ گردد و به زهکشی و تهویه کمک می‌ کند.
در خاک‌هایی با ساختار خوب ذرات مواد معدنی و مواد آلی دارای قسمت‌های نرم باثباتی هستند . مواد ارگانیک مانند یک چسب عمل کرده و باعث چسبیدن بخش‌های مختلف خاک به یکدیگر می‌ شوند این فرایند توسط موجودات زنده خاک مانند کرم خاکی ، باکتری‌ها و قارچ‌ها حمایت می‌ شود.
اما این می‌ تواند با مدیریت نادرست مانند شخم زنی خاک در شرایط مرطوب مزرعه باعث تراکم خاک شود.
آزمایش خاک:
اکثر افراد اعتقاد زیادی به کارهای علمی دارند بنابراین وقتی به باروری خاک می‌رسیم ممکنست کشاورزان بخواهند خاک خود را در آزمایشگاه مورد تجزیه قرار دهند.
اگر چه آزمایشهای شیمیایی خاک ممکنست اطلاعات خاصی را در مورد بعضی از سوالات به ما بدهند اما کشاورزان نباید انتظار زیادی از این ازمایشات داشته باشند.
برای مثال بیشتر مشکلات به آنالیز خصوصیات مواد غذایی مربوط می شود .برای گیاهان همیشه محتویات کلی از مواد غذایی ضروری در نمونه کاملاً آشکار نیست. مثلاً ممکنست جذب مواد غذایی توسط مواد معدنی به اندازه ای زیاد باشد که ریشه گیاهان قادر به استفاده از آن نباشند.
بعضی از آزمایشات با حل کردن نمونه ها، آنها را در معرض تهدید قرار می دهند بعبارت دیگر مواد غذایی قابل دسترس گیاهان را کاهش داده که این می تواند یک محرک واقعی برای کشاورزی رایج به شمار رود.
            عمدتاً در مدیریت خاک‌ها  فعالیت بالای میکروارگانیسم های خاک باعث بیشتر در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی می شوند اما بهر حال نتایج آزمایش کاملاً‌ قابل اطمینان نیستند.
دیگر مواد غذایی مانند نیتروژن فوق العاده به زمان نمونه برداری بستگی خواهد داشت. در بعضی از موارد، هنوز تجزیه شیمیایی خاک مثلاً میزان اسیدیته خاک (PH ) و یا تعیین کمبودهای مواد غذایی مانند پتاسیم (  K )،  روی ( Zn) مفید است. کشاورزان تولید کننده محصولات ارگانیک مخصوصاً باید اطلاعاتی را در مورد محتویات خاک بدست اورند و آنرا اندازه گیری کنند تجزیه شیمیایی بافت خاک برای مطالعه اثرات باقیمانده  آفت کش‌ها بسیار پیچیده بوده و مهم‌ترین قسمت آن ، این است که باید در جستجوی کدام آفت کش بود که البته روش بسیار  پرهزینه ای خواهد بود. آزمایش‌های فیزیکی ارتباط نزدیکی به پتانسیل نگهداری آب یا بافت خاک دارد و نمونه ها باید بسیار دقیق جمع آوری گردند. تجزیه بیولوژیکی که نمونه ای از فعالیت ارگانیسم های فعال خاک است باید با تجهیزات آزمایشگاهی مخصوصی انجام گیرند که البته بسیار پرهزینه است . اگر چه استفاده از تجزیه خاک سطح مزرعه با توجه به روش‌های علمی بدلیل وجود آزمایشگاه‌های مناسب و هزینه آن محدود می شود . اگر از آزمایش خاک استفاده می‌ کنید مطمئن شوید که در مورد جنبه های بارز آن تحقیق شده است یا نه و نتایج آزمایش بطور جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد
 

/ 0 نظر / 128 بازدید