فواید علف های هرز در باغات انگور (مضرات شناخت علف های هرز )

 

مضرات علف هرز در باغات : رقابت بر سر آب و مواد غذایی – تولید مواد آللوپاتیک در خاک – افزایش

 

جمعیت آ فات و بیماری ها – کاهش کیفیت محصول – ایجاد مشکل در رفت وآمد وبرداشت محصول - به

 

وجود آوردن سرمازدگی و ...

 

مشکل اصلی ما در باغ انگور و باغ ها در شرایط ایران که کم آبی یکی از معضلا ت است رقابت بر سر آب

 

و مواد غذایی می باشد برای دفع علف های هرز در باغ ها معمولا" به سن محصول توجه می شود معمولا"

 

در چهار سال اول کاشت درخت سعی می شود کنترل علف های هرز در حد خوب و ایدال صورت گیرد .

 

به علت حساسیت انگور در مراحل نو نهلی و ابتدایی کاشت باید با علف های هرز به خوبی مبارزه کرد در

 

صورت ععدم کنترل علف های هرز در این مراحل باعث کاهش رشد نهال می گردد .

 

از مهمترین علف های هرز باغات:

 

ازمهمترین علف های هرز چند ساله می توان به خارشتر – قیاق - اویارسلام  - پیچک واز علف های هرز

 

یکساله می توان به سوروف- سلمه تره - تاج خروس – سس – گل جالیز- دم روباهی – علف باغ - پنیرک

 

دیجیتاریا وعلف شور اشاره کرد .

 

مدیریت تلفیقی علف های هرز در باغات انگور قبل از کاشت:

 

1-      آماده سازی بستر قبل از کاشت که به روش های مکانیکی ؛ آفتابدهی و ضدعفونی خاک امکان پذیر

 

است .در روش مکانیکی برای آماده سازی بستر کشت معمولا" زمین را شخم زده کود حیوانی را با آن

 

مخلوط کرده و اجازه می دهند علف های هرز رشد کرده و پس از آن با یک علف کش عمومی یا روش های

 

مکانیکی علف های هرز را کنترل می کنند که البته این کار اواخر تابستان تا اوایل پاییز صورت می گیرد و

 

تا زمان کشت این کنترل علف هرز چندین بار اجرا می شود .

 

در روش آفتاب دهی معمولاگ در منطق گرم خاک را شخم زده آبیاری مختصر و سپس پوشاندن سطح خاک

 

با پلاستیک های شفاف آن را می پوشانند که مدت این کار حدودا" یک ماه است عمق موثر ضدعفونی در این

 

روش 10 تا 15 سانتی متر است ضدعفنی با مواد شیمیایی و هم با بخار آب می باشد که در روش ضد عفونی

 

با بخار آب معمولا" در عمق 30 تا 40 سانتی متری خاک لوله های متخلخلی قرار می هند که با حرکت آب

 

جوش از این لوله ها بخار آب به داخل خاک  نفوذ کردهوموجب از بین رفتنبذر و گیاهچه های در حال رشد

 

علف های هرز می شود . در ضدعفونی با مواد شیمیایی از جمله متیل بروماید سوند های تزریق را در خاک

 

فرو می کنند و بعد از عملیات انتقال گاز به داخل خاک ؛ خاک را با پلاستیک می پوشانند و باعث از بین

 

بردن علف های هرز و بذور آنها می شوند.

 

مدیریت تلفیقی علف های هرز در باغات انگور پس از کاشت نهال :

 

1-وجین : یکی از بهترین و دقیق ترین روش های مبارزه علف های هرز است و در این روش باید خیلی زود

 

و با فاصله خیلی کم انجام شود .

 

2-درو : در مواقعی که احتمال فرسایش وجود دارد از این روش استفاده می کنند واین روش متواند باعث

 

حاصلخیزی خاک وبه عنوان یک مالچ استفاده می شود و از رسیدن نور و هوا به گیاهچه علف هرز جلوگیری

می کنند.

2-      استفاده از مالچ: در حقیقت این روش یک نوع مبارزه فیزیکی است که در این روش با موادی

 

نظیر خرده چوب پلاستیک و... خاک را پوشانده و از رسیدن نور و هوا به گیاهچه ها وبذور علف های

 

هرز جلو گیری می کنند و باعث از بین رفتن آنها می شوند .

 

3-      استفاده از چرانیدن : در این روش در فصول مناسب برای کنترل علف های هرز در بخی مناطق

 

رایج می باشد این روش برای کنترل سس در مزارع  انار رایج می باشد .

 

4-      کنترل شیمیایی :کنترل شیمیایی علف هرز توسط علف کش را کنترل شیمیایی می نامند .

 

اگر کاشت درختان در باغ به درستی صورت گرفته باشد  و قبل از کاشت فکری به حال علف هرز شده باشد

 

نیازی به استفاده از علف کش در باغ در آینده نخواهد بود  اما در صورتیکه باغدار مجبور به استفاده از علف

 

کش شد علف کش را به ترتیب زیر استفاده می کنند :

 

علف کش های خاک مصرف: این کار موجب از بین رفتن گیاهچه تازه رشد یافته علف هرز می شود علف

 

کش های اپتام؛ تریفلورالین و پندیمتالین بایستی پس از پاشیدن آن روی خاک آن ها راتاعمق 5 سانتی متری

 

 باید با  خا ک مخلوط کرد .

 

استفاده از علف کش های پس رویش ( نسبت به علف های هرز )

 

از جمله علف کش های پس رویش می توان به گلایفوزیت – پاراکوات و 2 .4. D  اشاره کرد که پس از

 

رویش علف هرز در باغ مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش با توجه به این که گیاه اصلی در زمین

 

می باشد باید از سمومی استفاده کرد که برای گیاه اصلی مضر نباشد ( سموم انتخابی ) یا اینکه از سمپاش های

 

فیلتر دار یا ماشی و سم پاشی  هدایت شده از خسارت روی محصول اصلی جلوگیری کنیم .

 

سس ؛ دم روباهی ؛ کاهوک و پیچک تقریبا" به عنوان مهم ترین علف های هرز در باغات انگور در زیر

 

مورد بررسی قرار گرفته اند .

 

سس                                                                         Cuscuta . sp

 

گیاهی است یکساله و انگل کامل ساقه محل رویش این گیاه در منطق معتدل و نیمه گرمسیری می باشد .

 

سس ریشه و برگ ندارد  و ساقه رشته مانند ان پس از اینکه خود را به میزبان رسانید به دور آن می پیچد

 

و با ایجاد مکینه و هوستوریم  خود به داخل گیاه میزبان متصل می گردد و بدین وسیله تغذیه می کند .

 

رشته های سس پس از اتصال به میزبان و تغذیه آن به سرعت رشد کرده و رشته های انبوهی را بوجود

 

می آورد . بذر سس درختی خاکستری رنگ  و به اندازه 3 میلی متر است این بذر ها در درجه حرارت 15 تا

 

39 درجه سانتی گراد جوانه زده  وبرای جوانه زدن به گیاه میزبان احتیاجج دارد. این سس شاید خطرناکترین

 

علف هرز جهان باشد که ضخامت رشته های سبز رنگ آن به 3 میلی متر می رسد میزبان های این انگل را

 

می توان انواع درختان درختچه ها که مهم ترین آن در ایران درختان مو؛  انار؛ مرکبات ؛ زیتون و بوته های

 

رز از دیگر میزبان های این علف هرز می باشند . در صورت عدم کنترل سس باعث خشک کردن شاخه ها

 

و تنه درخت می شود.

 

مبارزه با این عاف هرز در باغات :

 

استفاده از کود دامی پوسیده – کنترل علف های هرز که واسطه خوبی برای اتصال سس به محصول

 

هستند – سس را قبل از بذر دادن به هر وسیله ممکن باید کنترل کرد – استفاده از شخم عمیق

 

مبارزه شیمیایی با سمومی نظیر داکتال قبل از سبز شدن سس –برای مبارزه با لکه های سس می توان با

 

پاراکوات سس را از بین برد – در صورت الودگی منطقه وسیعی از باغ را فرا گرفته باشد می توان از

 

گلایفوزیت  استفاده کرد – استفاده از شعله افکن و...

 

دم روباهی                                                     Setaria viridis

 

گیاه یکساله فراگیر به رنگ سبز چمنی که بعدا" به قرمز مایل می گردد . دوره رویش بهار و دروه گلدهی

 

تابستان علف جدی حاشیه مو می باشد .

 

کاهوک یا کاهو وحشی                                        Lactuca serriola

این علف هرز ترجیحا" یکساله است ولی در صورت مساعد بودن شرایط متواند تا دو سال هم رشد کند دوره

 

رویش بهار  و گلدهی در فروردین علف رایج در تاکستان .

 

پیچک :                             Convoivus arvensis                                                        میلیون تن در

  کشت انگور در اروپا قرار دارد که ایتالا با تولید سالانه  در رده هفتم جهان قرار دارد

 

گیاهی چند ساله خزنده و رونده که توسط بذر وریزم تکثیر می شود ریشه های پیچک صحرایی گسترده

 

فشرده و گوشتی است از جمله علف های مهم محصولات زراعی گیاهان زینتی و تاکستان ها می باشد .

/ 0 نظر / 455 بازدید