آفات کرم خوشه خوار ا نگور ( زمان مناسب سهم باشی کرم خوشه خوار انگور)


زیست‌شناسی 

این آفت در منطقه شیراز (معتدله) دارای چهار نسل در سال می‌باشد. ظهور اولین پروانه در اوایل فروردین و اوج پرواز نسل اول آفت در اواخر فرویدن تا اوایل اردیبهشت می‌باشد. اوج پرواز نسل دوم تقریباً‌ در دهه سوم خرداد، اوج پرواز نسل سوم در اواخر تیر تا اوایل مرداد و اوج پرواز نسل چهارم در اوایل شهریور می‌باشد. در منطقه سوریان آباده (سردسیر) آفت سه نسل در سال دارد. ظهور اولین پروانه در اوایل اردیبهشت، اوج پرواز نسل اول در اواسط تا اواخر اردیبهشت، اوج پرواز نسل دوم در اواسط تیر و بالاخره اوج پراز نسل سوم در اواخر مرداد تا اوایل شهریور می‌باشد. بیشترین خسارت مربوط به نسل سوم آفت است. بهترین زمان مبارزه بر علیه آفت یک هفته تا ده روز بعد از تشکیل اوج بروز نسل دوم می‌باشد. دوره جنینی 8 تا 10 روز، دوره لاروی 17 تا 18 روز و چهار سن لاروی دارد. دوره شفیرگی 7 تا 8 روز و دوره نشو و نما برای یک نسل 32 تا 36 روز طول می‌کشد. این آفت در اطراف تهران سه نسل در سال دارد. زمستان را به صورت شفیره در پیله سفید ابریشمی زیر پوست ساقه مو و در زیر برگهای ریخته شده موستان می‌گذراند. ماده‌ها تخمهای خود را به صورت انفرادی روی بند خوشه‌ها و حبه‌ها قرار می‌دهند.

پیشگیری و کنترل آفت کرم خوشه خوار انگور


یکی از آفات مهم و کلیدی انگور، کرم خوشه خوار است. در تاکستان هایی که جمعیت این آفت زیاد باشد، علاوه بر خسارت کرم خوشه خوار، خوشه ها مورد حمله قارچ ها نیز قرار می گیرند و غیر قابل استفاده می شوند.
هر چه ارقام انگور دارای خوشه های پرتر (متراکم تر) و پوست نازک تر باشند، خسارت بیشتری به آن ها وارد می شود.
برای کنترل این آفت و شناسایی زمان مناسب مبارزه با آن، از تله های فرمونی استفاده می شود. این تله ها از زمان پیدایش اولین پروانه که اوایل فروردین است تا پایان شهریور، در باغ نصب و نگهداری می شوند.


روش های کنترل:
•    انجام هرس پائیزه و سوزاندن بقایای هرس شده و بررسی ذخیره زمستانه آفت در ماه های پائیز
•    انجام شخم و یخ آب رمستانه برای مدفون کردن و نابودی حشرات زمستان گذران موجود در خاک در روزهای مناسب فصل زمستان
•    از بین بردن بقایای شاخه ها و برگ های موجود در باغ و علف های هرز به روش سوزاندن در زمان های مناسب فصل زمستان
•    کشت ارقام با خوشه های غیر متراکم در تاکستان های جدید الاحداث در اسفند ماه
•    نصب تله های فرمونی از اوایل فروردین جهت تعیین زمان ظهور اولین پروانه ها
•    به دست آوردن پیک پرواز براساس ارزیابی تله های فرمونی و مقدار شکار انجام شده
•    صدور اطلاعیه مبارزه شیمیایی و انجام سمپاشی در زمان دقیق و مناسب در ماه های بهار
•    بررسی وضعیت آفت و در نتیجه مبارزه شیمیایی و در صورت لزوم ادامه مبارزه و کنترل آفت

کنترل شیمیایی:

نوبت اول سمپاشی در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گلها. نوبت دوم زمان غوره و نوبت سوم در شروع آبدار شدن میوه

* تمامی مراحل کنترل، خصوصاً انجام مبارزه شیمیایی حتماً باید براساس دستورالعمل های ارائه شده از طرف سازمان حفظ نباتات و با مشورت کارشناسان مربوطه انجام شود

/ 0 نظر / 252 بازدید