انگور کندری

انگور کندری یا (مجلسی )

یکی از محصولات شهر خشکرود استان مرکزی می باشد .که مقام اول تولید انگور

کندری  ایران را دار می باشد.

که متوسط تولید انگور در هر هکتار 25 تن در هکتار می باشد که در باغات که نسبت به

عمر درخت مو که بیش از 10 سال را دارد  متوسط محصول بیش از 30 تن در هکتار می باشد .

/ 0 نظر / 17 بازدید