پسیل گلابی (یکی از افات مهم درختان گلابی )


یکی از آفات مهم درختان گلابی حشره ای به نام پسیل گلابی است، که محلی ها به آن شته می گویند، این حشرات ریز در مراحل جوانی با ترشح عسلک خود را پوشانده و از خود محافظت می کنند. تخمهای این حشره به رنگ زرد مایل به نارنجی، کشیده و نوک دار است. این شکل از تخم موجب چسبیدن تخم ها در بافت ها از ناحیه نوک دار می گردد.

 

/ 0 نظر / 609 بازدید