راهنما ی تشخیص آفات و بیماری های در خت مو (انگور)

 

تنـــــــــــه و شاخــــــــه مسن

1_تورم سرطانی بر روی تنه مو در نقاط مختلف سرطان تنه

2_شته های سفیدرنگ و وجود عسلک در زیر پوست تنه و یا داخل شکاف شته چسبنده

3_برجستگی نیمه کروی شکل قهوه ای رنگ به طور موازی بر روی تنه و و

وجود شته قهوه ای بالشتک کوچک

4_برجستگی های نیمه کروی شکل بر روی پوست تنه مو که روی توده های

پنبه ای قرار دارند بالشتک پنبه ای

5_لکه های سیاه رنگ در قسمت زیر پوسته تنه مو بیماری لکه سیاه انگور

شــــــــــــاخه ها

1_انشعاب بیش از حد شاخه ها و خشکیدگی شاخه های نابجا کنه تار عنکبوتی

2_کوتاه شدن شاخه ها و نامنظم شدن فواصل میانگره بیماری ویروسی

3_تورم انتهای شاخه نزدیکی بیش از حد گره ها بهم و از بین رفتن

قسمت انتهایی شاخه کمبود بر

4_اثار جویدگی بر روی شاخه خرگوش

5_شکستگی و حفره دار شدن شاخه ها شاخه خوار ذرت

6_لکه های سیاه رنگ و کشیده در گره های زیرین و خاکستری شدن

شاخه ها به همراه تعداد زیادی نقاط سیاه رنگ بیماری لکه سیاه رنگ

غــــــــنچـــــــــه

1_عدم شکوفایی عدم رشد و نابودی غنچه ها سرمازدگی،کفک خاکستری

2_تاخیر در شکوفایی غنچه ها بغضی بوته ها در اوایل رشد بیماری ویروسی، کنه تارعنکبوتی

3_تورم غنچه ها و خالی شدن درون انها کرمهای خاکستری مو

4_تورم غنچه ها و اثار جویدگی در بعضی قسمتها سرخرطومی مو

بـــــــــــــــــــــرگها

الف) پوشش روی بـــــــــــــــرگها

1_پوشش سفید یا خاکستری رنگ در سطح بالایی و زیرین سفیدک حقیقی

2_تارهای قارچی سفیدرنگ و شفاف در سطح زیرین سفیدک دروغین

3_تارهای سفید تا قرمزرنگ و غیر قابل شستشو فقط در سطح زیرین کنه گال زا

4_پوشش لاکی اغشته به شیره ای چسبناک شپشک های مختلف

ب)لکه دار بودن سطح بـــــــــــــرگها

1_لکه های روغنی شفاف و در مراحل پیشرفته لکه های بزرگ سفید خشکیده سفیدک دروغین

2_لکه های گرد سیاه رنگ که به سرعت خشک شده و نسوج

مرده و مرکز لکه ها جدا می شوند بیماری انتراکنوز

ج)تغییر رنگ بــــــــــــــــرگها

1_برگها قهوه ای روشن تا قهوه ای برنزی با تعداد زیادی لکه های سیاه

بر اثر نیش حشرات کنه قرمز

2-تغییررنگ برگ به طورت لکه های روشن زرد موزائیک شکل کمبود بذ

3-پریدگی رنگ برگها از سوی لبه به سمت داخل و بین رگبرگها به رنگ قرمز کمبود منیزیم

4-تغییر رنگ بالایی برگها از سوی لبه برگ به سمت داخل و بین رگبرگها در ابتدا به رنگ بنفش مایل به ابی و سپس به رنگ قهوه ای شکلاتی کمبود پتاس

5-تغییر رنگ برگ به صورت تیره و روشن در تمام سطح برگ بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو

6-لکه های زرد لیمویی و یا سفید بر سطح برگ و رگبرگ بیماری پاناشو یا موزائیک زرد

7-زرد شدن سطح برگ در امتداد رگبرگ به سمت پایین و حالت خشیکیدگی و شکستگی برگ بیماری ویروسی زردی برگ

ح)سوراخ و خــــرده شدن برگ

1-خورده شدن سطح برگ به صورت نواری و وجود ردپای حشرات سرخرطومی انگور

2-خورده شدن برگ از س.ی لبه به سمت داخل سرخرطومی کرم برگ خوار

3-اثار خورده شدن برگها در محلی بین رگبرگ و دمبرگ و تغییر رنگ در این محل به قرمز مایل به قهوه ای کنه قرمز اروپایی

4-پریدگی رنگ سطح برگ و وجود لکه های زرد رنگ در تمام سطح برگ و گردالود شدن برگ کنه تار عنکبوتی

سوراخ و بریدگی عمیق بر سطح برگ تگرگ

چ) اثار محل نیش خوردگی بر روی سطح برگ

1- اثار محل نیش خوردگی به صورت نقاط روشن به همرا تعداد زیادی رگبرگهای ستاره شکل کنه تار عنکبوتی

-در محل نیش خوردگی نقاط تیره رنگ و در اطراف ان لکه های روشن بر سطح برگ کنه قرمز ارو پایی

3- روشن شدن برگها در محل نیش خوردگی و در هم پیچیده شدن رگبرگ بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو

خ)تغییر شکل برگ

1-برگ به صورت کلافه به دور خود پیچیده و در داخل تونل ها :

#کرمهای خاکستری تا سبز رنگ کج در حال جنب وجوش کرم برگ خوار مو

*کرم های بیرنگ به خود پیچیده کرم ریز برگ خوار

2-برگها تک تک همانند سیگار به دور خود پیچیده اند سرخرطومی انگور

3-برامدگی زگیل مانند بر روی سطح بالایی برگ کنه گال زا و یا کنه نمدی

4-گال هایی به اندازه عدس در سطح زیرین برگ شته گال زا

5-پیچیدگی برگ به سمت پایین و تغییر رنگ پاییزه زودتر از موعد بیماری ویروسی پیچیدگی برگ

6-برامدگی زگیل مانند کنه گال زا به رنگ زرد لیمویی بیماری پانشور

7-پیچیده شدن شدید سطح برگ و تغییر شکل کامل انها کنه،تریپس،زنجیره مو

خـــــــــــوشه

1-خوشه های گل به یکدیگر تنیده شده و مشاهده اثار خورده شدن خوشه توسط

-لاروهای قهوه ای رنگ مایل به برنزی با سر سیاه رنگ کرم خوشه خوار انگور

-لاروهای زرد رنگ مایل به زیتونی با سرزرد مایل به قهوه ای کرم ریز خوشه خوار انگور

-لاروهای سبز با سر سیاه رنگ و بسیار متحرک کرم برگ خوار مو

2-خوشه به وسیله پوشش سفید رنگی پوشانیده شده و خوشه در حال از بین رفتن است. سفیدک دروغین

3-فقط نوک خوشه ها به وسیله تارهایی سفیدرنگ به هم تنیده شده کنه گال زا

4-خوشه به وسیله پوششی خاکستری پوشیده کفک خاکستری

حبـــــــه های انـــــــــگور

1- پس از شروع مرحله رسیدن لکه های کشیده ای به رنگ قهوه ای تیره مایل به سیاه در قسمت دم حبه دیده میشود.حبه در حال پوسیده و خشک شدن بوده و تارهای سفیدی دیده میشود. بیماری سیاه شدگی دم حبه

مشاهده پوشش پنبه مانند روی حبه به رنگ

-سبز کفک سبز

-خاکستری کفک خاکستری

/ 0 نظر / 84 بازدید