کمبود پتاس در انگور

کمبود پتاس (پتاسیم)
علائم کمبود پتاسیم هنگامی که میزان پتاسیم در بافت گیاه به زیر سطح

بحرانی می رسد بسته به مرحله توسه پهنک برگ فرق می کند . در طول

  اوایل فصل رویشی ، برک ها کمرنگ شده و تعدا دی  لکه های بافت

مرده در طول حواشی پهنک برگ های جوان ظاهر می شود . هوای خشک

موجب خال های  بافت مرده میشود که از نظر شکل ،تعداد  واندازه

متفاوت بوده و به طور پراکنده در بافت بین رگبرگی پخش می شوند.


حواشی برگ  خشک و به طرف بالا یا پائین لوله می شود.پهنک برگ ها نیز

بد شکل شده و بهم می ریزند .هنگامی که هوا آفتابی و خشک باشد لکه

های بیضوی یا گرد و درخشان ، روی قسمت  بالائی برگ های بالغ ، دیده

می شوند. چنین علائمی به سبب آنکه اپید رم (که بخاطر کمبود پتاسیم

بیشتر به نور حساس است ) تورژسانس خود را در اثر قرار گرفتن در

معرض آفات از دست می دهد ،بوجود می آید . در ابتدا اپیدرام ،بدون آنکه

رنگ خود را از دست بدهد ،متلاشی می شود. یک سطح انعکاسی در زیر

کوتیکول تشکیل و مثل یک لاک بی رنگ سطحی ،شبیه به لاک ناخن ،به

نظر میر سد. لکه های مجاور به تدریج به هم متصل و نواحی درخشان

بزرگتری به رنگ زرد روشن  تشکیل می دهند . این لکه ها پس از چند روز

قهوه ای می شود. در اواخر تابستان ،سطح برگ های پیر ،در قاعده پس

از دوره های طولانی کمبود بُر ،این رگبرگ ها در دو طرف برگ ، از جهت

طولی شکسته و باز می شوند .سر شاخه هایی که آفتاب مستقیما به

آنها می خورد ، قهوه ای روشن و متمایل به بنفش یا قهوه ای تیره می شوند.
از دست رفتن رنگ در بافت بین رگبرگی شروع می شود و در صورت

کمبود شدید ،روی کل پهنک برگ گسترش  می یابد .حواشی چنین برگ

هایی قهوه ای رنگ شده ، به طرف بالا می پیچند . این حالت بخصوص در

موهائی که محصول زیادی تولید کرده اند  ظاهرم می شود.زیرا خوشه

هایی که در حال رسیدن هستند به پتاسیم زیادی نیاز دارند . تحت شرایط

کمبود ،پتاسیم از برگ های پیر به خوشه ها منتقل می شود. کمبود

پتاسیم رشد و رسیدن  غوره ها و خوشه های انگور را به تاخیر می اندازد .
در اواخر تابستان و پائیز ،تمامی علایم ممکن است در یک زمان ،روی برگ

دیده می شود.


اگر موها چندین سال دچار کمبود پتاسیم باشند ،توان آن به تدریج کاهش

یافته و تنها سرشاخه های ضعیفی با برگ هایی گمرنگ ، پیچیده و کوتاه

تولید می کنند.


سرشاخه ها بطور کامل بالغ نمی شوند و جوانه ها زیر نقطه انجماد به

سهولت از بین می روند.


درختانی که پتاسیم کافی در اختیار ندارند ، به سفیدک پودری حساسترند

. در خاک های شنی که ظرفیت جذب آنها محدود و میزان پی اج پائینی

دارند .مصرف پیش از حد پتاسیم موچب کمبود منیزیم شود.


این موارد بارها در خصوص  موهای جوان نا بارور اتفاق افتاده است .اما

معمولا پس از شروع باردهی آنها ، علایم منیزم دیده تمی شود.  

/ 0 نظر / 258 بازدید