هرس بار دهی انگور ( اهداف هرس انگور)

 

1-تنظیم تولید میوه از طریق حذف جوانه های بارده
2-استفاده از نور خورشید بر ای رسیدن محصول
3-حفظ سیستم تربیت                                                    

انواع هرس : 1 - هرس فرم دهی 2 - هرس بار دهی

1- هرس بار دهی : برای هدایت شاخه ها و تنه و یا بطور کلی اندام رویشی گیاه از آغاز کاشت تا شروع بهره برداری انجام می شود . انواع هرس فرم که با توجه به شرایط آب و هوایی در مناطق اجرا می شود

 شامل : فرم خزنده - پا چراغی - داربستی - سیستم کوردون

- فرم خزنده یک تنه بسیار کوتاه دارد که 3 تا بازو روی آن وجود دارد و بازوها هم سطح زمین هستند

- فرم پا چراغی در این روش تنه 50 تا 150 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع دارد و روی تنه 5 تا 8 بازو نگهداری می شود

-فرم داربستی تنه بیش از 2 متر ارتفاع دارد و بیشتر در منازل استفاده می شود

-سیستم کوردون تنه 150 تا 170 سانتیمتر ارتفاع دارد و بازوها در 3 ردیف و به فاصله 50 سانتیمتر از هم روی سیم هدایت می شوند . بیشتر برای مناطق نیمه گرمسیری مناسب است .                -هرس بار دهی :

شامل هرس خشک و سبز می باشد

-هرس خشک در زمان خواب گیاه انجام می شود . هدف آن حذف شاخه های مازاد و انتخاب شاخه های بارده می باشد

-هرس سبز در دوره رویش گیاه و معمولا در تابستان انجام می شود . در این هرس شاخه های پا جوش و تنه جوش و ترک که باعث ضعیف شدن درخت می شود حذف شده و همچنین بخشی از شاخه های میوه دهنده که رشد زیادی کرده و مانع رسیدن هوا به داخل درخت می شوند در هرس تابستانه حذف می گردند

اهداف هرس :

1-تنظیم تولید میوه از طریق حذف جوانه های بارده
2-استفاده از نور خورشید برای رسیدن محصول
3-حفظ سیستم تربیت

درخت انگور

 

سوال : چگونگی مراقبت ازدرخت انگور درهنگام باردهی رامیخواهم بدانم

 

پاسخ : دوست عزیز برای نگهداری از درخت انگور می بایستی شاخه های اضافی را هرس نمایید تا انرژی بیشتری برای میوه ها وجود داشته باشد . برای جلوگیری از آفات می توانید خوشه های کوچک را گوگرد پاشی نمایید و البته پس از آنکه خوشه ها کمی شکل گرفت برای مراقبت می توانید آنها را درون پارچه هایی بپیچید تا مورد هجوم زنبورها و دیگر موجودات قرار نگیرد . البته دوست من این ها توصیه های عمومی بود و اگر توصیحاتی بفرمایید که درختان انگور را به صورت تجاری هست و یا اینکه در منزل بهتر می توانم راهنمایی کنم .

 

 / 0 نظر / 283 بازدید