پروانه تارتن کاج (همراه با عکس)

عرض حشره ی ماده با بالهای باز 36 تا 49mm و در نر ها 31 تا 39 mm است.بال رویی به رنگ سفید مایل به خاکستری همراه بانوار های عرضی تیره و حاشیه ی جلویی بال دارای نوار های قهوه ای متمایل به تیره است .بال های عقبی سفید رنگ دارای نقاط سیاه در ناحیه آنال است. فرم شاخک در ماده ها نخی و در نرها شانه ای است .دارای شکم باد کرده و ضخیم هستند. حشره کامل در قسمت پیشانی دارای یک لبه کیتینی تاج خروس مانند است.تخم ها سیلندری شکل به طول 4 تا 5mm در دسته های 70 تا 300 تایی بر روی برگ های درخت میزبان لاروها آبی مایل به سیاه و در قسمت زیرین به رنگ سفید سر لارو سیاه و دارای لکه های روشن با حاشیه قرمز،روی هریک از حلقه های بدن دارای یک برآمدگی قهوه ای مایل به زرد که معمولا از مو پوشیده شده و در طرفین برآمدگی ها دسته های موی سفید رنگ وجود دارد.طول لارو ها به 40mm می رسد.این حشره دارای 5 سن لاروی است. شفیره به طول 20mm به رنگ قرمز مایل به قهوه ای و بیشتر در خاک دیده می شود.
زیست شناسی
این آفت همبستگی خاصی با شدت تابش نور خورشید و ارتفاع دارد بهطوری که نور خورشید بیشتر باشد در ارتفاع بالا تری دیده می شود.در اواسط خرداد تا اواخر مرداد حشرات کامل ظاهر می گردندومعمولا نر ها زود تر ظاهر می شوند.پس از جفت گیری ماده ها تخمها را به صورت مجتمع روی برگ ها گذاشته وتخم ها پس از 30 تا 45 روز تفریخ می شوند.لارو ها از برگ های درخت میزبان تغذیه کرده و این تغذیه همراه با تنیدن تار است. لاروها بیشتر در قسمت رو به آفتاب تاج درختان فعال اند. زمستان گذرانی در زیر توده های تار به صورت لارو است و در اواخر زمستان در داخل خاک به شفیره تبدیل می شوند. خسارت: برگها به دلیل تغذیه لاروها به رنگ زرد و قهوه ای در می آیند.
خسارت
لارو سن اول و دوم به مراتب بیشتر است.در خسارت شدید درخت میزبان عاری از برگ می شود.هم چنین سطح پشتی لارو سن 3 دارای مو های خاصی است که هنگام خطرپرتاب می کند و برخورد آن به بدن انسان حساسیت پوستی،چشمی وگوارشی ایجاد می کند.

/ 0 نظر / 93 بازدید