کمبود کلسیم در انگور

کمبود کلسیم در انگور 

در خاک های کوارتزی ، شنی  یا ماسه ای که از نظر اسید یته قوی هستند .  به

ندرت دیده می شود در صورت کمبود نخست یک نوار بریک بافت مرده در حواشی برگ

ایجاد شده ،به تدریج به طرف نقطه اتصال دمبرگ حرکت میکند و در موارد حاد تمام

پهنک برگ را می پوشاند . روی پوست جوانه های اولیه ممکن است جوش های قهوه

ای تیره با قطر حدود یک میلی متر ایجاد شود. ودر نهایت رشد کامل درخت مو تحت

تاثیر کمبود کلسیم قرار می گیرد . خشک شدگی خوشه های در حال رشد از نوک

شروع می شود روند توسعه آن مشابه بافت مردگی شدید ساقهاست.


تلفیق کردن سنگ آهگ دو لومیتی (کربنات کلسیم و منیزیم ) در ناحیه ریشه

(ترجییحا در طول زمستان ) به تدریج پی اچ را افزایش داده و خاک را از نظر منیزیم و

کلسیم غنی می سازد .
.

/ 0 نظر / 115 بازدید