چگونگی کاشت بذر سبزی (کاشت بذر سبزی در با غچه )


چنان چه بعد از آب یاری آب خیلی دیر در زمین نفوذ کند و یا پس از خشک شدن سطح خاک سله ببیند و شکاف هایی روی سطح خاک به وجود آورد دلیل بر آن است که رس خاک زیاد است و باید خاک ماسه ای به مقدار مساوی با آن مخلوط کرد و مقداری خاک برگ پوسیده و کودهای گیاهی به آن افزود ( دو بیل به ازای یک متر مربع زمین زراعی)
شخم زدن مناسب زمین

عمق خاک زمین سبزی کاری باید مناسب باشد و برای زیاد کردن عمق خاک باید آن را به صورت عمیق شخم زد . البته اگر ضخامت خاک کم باشد باید از شخم عمیق پرهیز شود. خاکی را که قبلاً در آن کشت شده است باید حدود 50 تا 60 سانتی متر زیر و رو کرد و به آن کود فراوان داد و در صورت لزوم مقداری کود سرک هم به آن اضافه کرد. اما در زمین هایی که قبلاً زراعت شده، برای آماده نمودن زمین فقط 20 تا 30 سانتی متر از خاک را بر گرداند تا خاک دارای خلل و فرج شده و باکتری های هوازی خاک بتواند مواد آلی را به ترکیب هایی مثل ترکیب های نیتراته تبدیل کنند تا گیاه بتواند ان ها را جذب کند لازم به یاد آوری است که زمین را باید موقعی شخم زد که نه خیلی مرطوب باشد و نه خیلی خشک، به گونه ای که بیل به خاک نچسبد ( به این حالت در اصطلاح کلو رو شدن شدن زمین می گویند.)
نرم کردن کلوخ ها و تسطیح زمین
در اثر شخم و به ویژه در زمین های رسی ، قطعه های کلوخ ایجاد می شود که باید این قطعه ها را خرد و نرم تا زمین یکنواخت و همواری به دست آید این کار بهتر است به وسیله پشت بیل و یا شن کش انجام شود. پس از انجام این کار، اغلب پستی و بلندی های کوچکی در سطح زمین باغچه به وجود می آید که مانع جریان آب در شیار ها می شود. بنا براین صاف کردن این پستی و بلندی ها لازم است .
کود دادن
سبزی ها مانند سایر گیاهان به مواد غذایی احتیاج دارند که قسمت عمده آن را به وسیله ریشه خود از زمین جذب می کنند تا بتوانند خوب رشد کنند برای سبزی کاری می توان دو نوع کود به کار برد یکی کودهای طبیعی مانند کود گاوی و گوسفندی و دیگری کود شیمیایی . نکته بسیار مهم برای استفاده از کودهای حیوانی این است که این کودها باید پیش از استفاده کاملاً پوسیده شده باشند . بنا براین باید حداقل سه یا چهار ماه قبل از کاشت بذر با خاک مخلوط شوند. در مورد کود های شیمیایی کودهای فسفاته ( کود سیاه ) را می توان قبل از شخم زدن روی زمین پاشید ولی در مورد کود اوره ( کود سفید ) باید آن را به طور سرک در دو یا چند نوبت ( قسمتی هم زمان با کاشت بذر و قسمتی دیگر بعد از سبز شدن گیاه و همراه با آب یاری ) به زمین داد.
در مجموع در سبزی کاری دادن کودهای طبیعی مانند کود های حیوانی یا آلی ضروری است و از بین کودهای حیوانی کود پوسیده گوسفندی که مواد ازته آن برای سبزی ها مفید است توصیه می شود. کود حیوانی علاوه بر تامین نیازمندی های غذایی گیاهان ، خاک های زراعتی را از نظر خواصی فیزیکی و نفوذ پذیری اصلاح می کند ولی این کود کاملاً غنی نیست و باید کمبودهایش را با کود شیمیایی جبران کرد.
عملیات کاشت ، داشت و نشا کاری
کاشت سبزی
بعد از آماده سازی زمین می توان بذر را با دست پاشید و روی آن را با یک لایه از خاک ( مخلوط ماسه و کود حیوانی الک شده ) به عمق 1 تا 2 سانتی متر پوشاند. بهترین عمق برای کاشت بذر معمولاً 3 تا 4 برابر اندازه قطر بذر است و چنانچه بذری کم زیر خاک برود خوب سبز نمی شود و با آب شسته می شود و اگر زیاد زیر خاک برود می پوسد و اصلاً سبز نمی شود. خاک روی بذر را باید با دست یا پشت بیلچه کوبید تا بذر به خاک بچسبد.
قبل از کاشت بذر باید خاک به اندازه کافی مرطوب باشد یعنی به اصطلاح گاو رو باشد. بهترین روش برای کاشت بذرهای سبزی در منزل روش کرتی است سبزی ها را در کرت ها به صورت ردیفی می کارند تا کود دادن به سرک و عملیات داشت آسان تر انجام شود . دور کرت را خاک می ریزند و یک جوی فرعی برای آن در نظر می گیرند که این جوی فرعی به جوی اصلی وصل می شود فاصله خطوط کشت از یک دیگر و فاصله بوته ها بر روی خط های کشت، به نوع سبزی بستگی دارد.
عملیات داشت سبزی
آب یاری اول بلافاصله پس از کاشت سبزی ها صورت می گیر د. بهتر است اولین آب یاری با آب پاش انجام گیرد تا بذر های کاشته شده جابه جا نشوند آب یاری دوم 5 روز بعد و آب یاری های بعدی با توجه به وضعیت آب و هوای محیط توصیه می شود طوری که خاک همیشه حالت مرطوب داشته و خشک نباشد.
پس از سبز شدن سبزی ها، دادن کود سر ک ، سله شکنی و مبارزه با علف های هرز اهمیت زیاد دارد کود سرک به میزان لازم و با توجه به بافت خاک باید داده شود.
نشا کاری سبزی ها
سبزی ها از نظر کاشت به دو دسته تقسیم می شوند یکی به صورت مستقیم ( مانند تره ، جعفری ، شوید، تربچه ) و دیگری به صورت نشا کاری ( مانند بادمجان، تره فرنگی ، فلفل دلمه ، کاهو ، کرفس، کلم پیچ ، گل کلم ، گوجه فرنگی ، پیاز ، سیر و... ) برای نشا کاری ابتدا باید سبزی را به صورت خرانه کاشت و سپس آن را در زمین اصلی نشا کرد.
آماده کردن خزانه
برای این کار زمین را خوب شخم می زنند و سپس کود حیوانی پوسیده به آن اضافه می کنند . هنگام کاشت ابتدا زمین را آب یاری می کنند و سپس بذر را می کارند.
آماده کردن زمین اصلی برای نشا کاری
درپاییز باید زمین را شخم عمیق زد و به خاک کود کافی از انواع مختلف و مورد نیاز زمین داد و پس از رسیدن آب و هوای مطلوب آن را تسطیح و برای نشا کاری آماده کرد

/ 0 نظر / 383 بازدید