انواع ارقام انگور در ایران ( همراه با عکس)

انواع ارقام انگور در ایران

انگور کندری ( انگور مجلسی )

 

نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

دم خروسی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

رازقی شیرازی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

عسگری


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

شاهرودی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

الوان


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

ریش بابا


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

شصت عروسان


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

نارا


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

مادر و بچه


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

چیرکنک بستک


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

شاهانی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

کشمشی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

صاحبی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

فخری


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

 

بیدانه قرمز

 


 

نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور


 

نباتی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

مسکه


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

خلیلی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

گزنه ای


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

ملائی

 


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

کندری


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

مثقالی

انواع انگور در ایران همراه با عکس

نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

روچه


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

ابی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

الفی سیاه


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

لوغن


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

شانی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

شاماما


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

یزدانی


نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

مراغه ای

/ 1 نظر / 6782 بازدید
سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ

با سلام سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ با امکانات فوق العاده شامل هر وبلاگ داراي يک فروشگاه و يک انجمن و يک چت روم اختصاصي در خدمت شماست. (بدون هيچ گونه تبليغات بر روي وبلاگها) http://pishroblog.ir پيشرو بلاگ