بیماری انبونک یا خیارک آلو ( علائم ییماری انبونک و عامل بیماری )

احتمالا طرززندگی عامل این بیماری مثل عامل بیماری پیچیدگی برگ هلو می باشد.
آلودگی اولیه در بهار ممکن است توسط کنیدیهایی صورت گیرد که فصلهای تابستان تا بهار را روی سرشاخه و جوانه های زندگی و زمستان را در زیر پوست درخت آلو سیر می کند و در بهار هنگام ظهور گل وارد تخمدان می گردد.
آسکها غالباٌ در روی سطح میوه های آلوده تشکیل می گردند.
در اثر هیپرپلازی و هیپرتورفی میوه ها دراز و توخالی و شبیه به خیار یا میوه باقلا می گردند. 

کنترل :

جمع آوری میوه های آلوده همراه با قطع و سوزانیدن شاخه های بیمار 
سمپاشی درختان با استفاده از ترکیبات مسی نظیر ترکیب بردو (8-4-100)و کوپراویت ده در هزار در زمستان کمی قبل از متورم شدن جوانه ها .

/ 0 نظر / 156 بازدید