سوسک پوسخوار برگ درختان نارون (همراه با عکس )

حشره کامل این سوسک به طول 4 الی 6 میلیمتر بوده و سر و پیش گرده آن سیاه ، پیشانی آن پوشیده از موهای کوتاه و بالپوشها قهوه ای مایل به قرمز می باشد.

لاروها معمولا ضمن فعالیت خود دالان مادری یک طرفه طویلی که طول آن 2 تا 3 سانتیمتر و گاهی تا 10 سانتی متر می رسد ، ایجاد می کنند.این حشره ناقل بیماری قارچی مرگ نارون می باشد و 1 یا 2 نسل در سال دارد.

این حشره در جنگل های شمال کشور و همچنین در استانهای تهران ، آذربایجان و فارس در زیر پوست درختان نارون ، ممرز و آزاد مشاهده می شود.

روش کنترل:
- با توجه به اینکه سوسک های پوستخوار غلب به درختان ضعیف،مسن و بیمار حمله می کند، از این رو برای کنترل این آفت باید این نوع درختان را از عرصه جنگل ها قطع و خارج نمود تا بدین وسیله از حمله آفت به درختان سالم جلوگیری شود.

- تقویت درختان برای جلوگیری از حمله آفات پوست خوار بسیار موثر است.

روش شیمیایی کنترل با این آفت سمپاشی درختان با سم متوکسی کلر می باشد.

/ 0 نظر / 73 بازدید