آماده کردن زمین برای سبزی کاری
زمینی که قرار است درآن سبزی کاری شود باید آفتاب گیر باشد طوری که حداقل شش ساعت در روز آفتاب مستقیم به آن بتابد سبزی کاری در زمین های گود درست نیست زیرا به دلیل رطوبت زیاد برای پرورش قارچ های زیان آور پوسیدگی ریشه ها و پیدا شدن آفت های مختلف مناسب خواهد بود خاک باید سبک باشد و هوا بتواند در آن نفوذ کند زیرا بذر سبزی در خاک های سخت که هوا ندارند رشد نمی کند.ادامه مطلب ...