پروانه تارتن کاج

در کشور های حوزه ی مدیترانه این آفت از مهمترین آفات درختان جنگلی است که بیشتر روی درختان سوزنی برگ به خصوص کاج فعالیت می کند.در روی درختان Pinus nigra تا 60% خسارت ایجاد نموده است.
میزبان های آن انواع درختان کاج،زالزالک و بلوط است.


ادامه مطلب ...