سرمازدگی، پیش‌بینی و شیوه‌های حفاظت از آن

در این فصل وضعیت درختان میوه نسبت به تحمل آنها به عامل محیطی به نام سرمازدگی بحث خواهیم نمود. در رابطه با جزئیات و عواملی که باعث این اتفاق می‌شوند و همچنین برای محافظت درختان میوه و راهکارهای مقابله با آن صحبت خواهیم نمود. بنابراین سرمازدگی برای درختان میوه خیلی مهم می‌باشد همچنین برای بقا درختان میوه در اقلیتهای نیمه گرمسیری حائز اهمیت است. اگر سرمازدگی در آخر فصل اتفاق افتد ممکن است باعث از بین رفتن همه محصول شود و این عامل مشکل‌ساز برای اقلیتهای گرمسیری نمی‌باشد. مناطقی وجود دارد که برای پرورش ارقام خاصی از یک نوع میوه از استعداد پرورش میوه خوبی برخوردار است برای اینکه در آن مناطق پرورش میوه با موفقیت همراه باشد باید در مقابل سرمازدگی محافظت گردد. سرمای زودرس پاییزه برای میوه‌های مناطق معتدله مناسب نمی‌باشد و همچنین خسارت زیادی به میوه‌های مناطق نیمه‌گرمسیری سرمازدگی رخ نمی‌دهد زیرا دما در این فصل شروع به افزایش پیدا می‌کند ولی برای میوه‌های مناطق معتدله خیلی مضر می‌باشد و چون در آن زمان مصادف با شکوفه‌دهی درختان می‌باشد.

منظور از سرمازدگی چیست؟

 

 

ادامه مطلب ...