بیماری طوقه و یا گال طوقه  (سرطان انگور)

Cordon splitting due to cold damage and desiccation.

 تاریخچه:
بیماری باکتریایی سرطان ریشه و طوقه و یا گال طوقه در دنیا ابتدا در سال 1853 میلادی در اروپا از روی مو گزارش شده است. در ایران نیز در اولین بار در سال 1337 از روی مو در ناحیه ارومیه جمع آوری گردیده است.مناطق انتشار این بیماری در ایران عبارتند از: قزوین، تاکستان، قم، آذربایجان، خراسان، اراک، بروجرد، ابهر، کرمانشاه، اصفهان، نائین، یاسوج، نجف آباد، شهرکرد و بروجن و احتمال دارد بیماری در سایر مناطق موکاری کشور نیز شیوع داشته باشد در حال حاضر این بیماری در مناطقی که آسیب یخبندان وجود دارد و گونه ی Vitis vinfera و هیبریدهای بین گونه ی آن کاشته می شوند، شیوع دارد و موجب خسارت می شود. شیوع بیماری در این مناطق احتمالا به این علت است که سرما و یخبندان باعث ایجاد زخم و ترک هایی ریز در تاک می شود که برای نفوذ باکتری عامل بیماری ضرورت دارد.
نشانه های بیماری:


ادامه مطلب ...