دستور العمل احداث باغ بادام

مقدمه

بادام یکی از مهم ترین میوه های خشک جهان و ایران است، میزان تولید بادام در جهان در سال2012  برابر 9/1میلیون تن بوده که از سطحی بالغ بر 7/1میلیون هکتار حاصل گردیده است . ایران با تولید 155 هزار تن محصول بادام، جایگاه سوم جهانی را داراست . این مقدار محصول از سطح باروری به میزان 180 هزار هکتار حاصل می گردد که از لحاظ سطح بارور جایگاه چهارم جهانی را به خود اختصاص داده است.
بطور کلی باغات بادام کشور نسبتاً جوان بوده، لیکن این باغات دارای مسایل و مشکلاتی نیز می باشند. تربیت غیر صحیح، گرده افشانی نامناسب وگاهی زودگلدهی از جمله مشکلات این گونه باغات هستند. اما مهم تر از این وضعیت باغات قدیمی است که علاوه بر مسایل مذکور دارای بسیاری از مشکلات دیگر از جمله آبیاری، سنتی وپایین بودن عملکرد آبیاری، طغیان آفات و بیماریها ، مسن بودن و غیر پیوندی بودن درختان و نهایتا" پایین بودن کمیت و کیفیت  محصول می باشند.


ادامه مطلب ...