تقویم کاری در باغات مرکبات

معمولاً در هر ماه از سال کارهای روتین و از پیش تعیین شده ای وجود دارد که باید در باغات مرکبات انجام داد . ما در این سابت سعی خواهیم کرد تا یک یادآوری برای باغداران محترم انجام دهیم .

 فروردین :

 1-  اولین قسط ازت را براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود را در سایه اندازسرک پاشیده بنحوی زیر خاک گردد . سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر  ، پتاس و میکروالمنتها به شیوه چالکود .به نحوی که در همین سایت آمده است مصرف شود .

 2- برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی مبارزه نمود .

3-  مبارزه با حلزون ادامه یابد .

4- برای جوان نمودن باغ بهر دلیلی اگر درختی از بین رفته باشد انرا درآورده و بجای ان نهال جدید غرس گردد .

5-  وسایل ابیاری اماده سازی شود .

6- تنه درختان با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.

 

اردیبهشت :


ادامه مطلب ...