یماری ویروسی ویروئید

وروئید لکه زرد مو(GYSVd) :Pospiviroidae

هجنس: Apscaviroid

 گونه: Grapevine yellow speckle viroid

اندازه: درGYSVd- 1366 تا 369 نوکلئوتید و در GYSVd- 2363 نوکلئوتید

ویروئیدها رشته ای از RNA هستنند که فاقد پوشش یا کپسید می باشند. ویروئیدها از بیماری زاهای مهم در گیاهان به شمارمیروند..

تاریخچه:

 این بیماری اولین بار در سال 1972 توسط تایلور و وودهام در استرالیا شرح داده شد. ویروئیدی متشکل از حدود 300 نوکلئوتید که در بیشتر گونه‌های مرکبات به ویژه بعضی از انواع نارنگی وانگور تولید آلودگی می‌کند و نشانه‌های آن عبارت است از تولید صمغ در پوست، تشکیل حفره‌هایی در چوب و مقابل آنهابرجستگیهایی در سطح داخلی پوست و کوتولگی میباشد.

 علائم بیماری:

با توجه به این که این بیماری در مناطق و اقلیمهای مختلف رشد می کند و علائم متفاوتی نشان می دهد ولی علائم بارز و مشخص آن ایجاد لکه های زرد رنگ و پراکنده در سطح برگ می باشد و همچنین رگبرگ نواری را می توان در سطح برگ مشاهده کرد.

عوامل بیماری


ادامه مطلب ...