بیماری های انگور


سفیدک پودری مو یا انگور Grapevine powdery mildew


علایم :
1-پوشش پودری یا گرد آلود خاکستری در دو سطح برگ .
2-پیچ خوردگی برگ .
3-ترد و شکننده شدن دمگل و دمبرگ .
4-لکه های پَر مانند به رنگ تیره در سرشاخه ها .
5-خوشه ها : حبه

ترک خورده و پوسیده و گاهی نقش مشبک در سطح حبه بوجود می آید .
6-در آخر فصل رشد روی میو.ه ها کلیستوتس تشکیل می شود .
 
 
عامل : 


ادامه مطلب ...