بیماری مو میایی

 

 

نشانه های بیماری


علائم بیماری ابتدا روی گلها ظاهر می شوند. روی گلبرگها، مادگی وپرچمها لکه های قهوه ای بروز می کنندو به سرعت تمام قسمتهای گل ودمگل عفونی می شوند. در شرایط مرطوب تمام قسمتهای عفونی گلها از یک لایه کنیدی های خاکستری متمایل به قوه ای قارچ پوشیده می شود وپس از آن گلها چروکیده وکاملاً خشک شده، دسته های گلهای خشکیده روی درخت آویزان می مانند. گاهی سیخکهای حامل گلهای آلوده نیز مبتلا شده، دچار سوختگی (blight) می گردند.                                              


ادامه مطلب ...