پراکنش و اهمیت

از بین نزدیک به 21 قارچ عامل زنگ‏های سیب و گلابی ، این گونه در ایران رایج‏تر بوده و مورد بررسی قرار می‏گیرد. در ایران ، زنگ سیب از دامنه‏های البرز، منجیل، پلور و آذربایجان شرقی گزارش شده است. با این وجود، در مناطقی که میزبان تناوبی (سرو کوهی) هم وجود داشته باشد، انتشار بیماری محدود می‏باشد.

 

علائم بیماری


ادامه مطلب ...