منشا بیماری انبونک یا خیارک آلو دقیقاٌ مشخص نشده و خسارت این بیماری در نواحی پرباران و خنک شدیدتر می باشد. 

علائم بیماری:

در ابتدا به صورت جوش سفید رنگ در روی میوه ظاهر می شود و همزمان با رشد میوه گسترش پیدا می کند و تمام میوه را می پوشاند .
هسته میوه آلوده رشدش متوقف می شود ، قهوه ای ، چروکیده و پوک می گردد.
طول میوه آلوده گاهی به ده برابر میوه سالم می رسد میوه آلوده غالباٌ بدشکل ، خمیده، به رنگ قرمز و سپس خاکستری مخملی در می آید. سر شاخه های آلوده اغلب طویل ، پیچیده ، کج و معوج می شوند .
برگها تقریباٌ پیچیده و بد شکل هستند. 

عامل بیماری:

گونه Taphrina pruni عامل این بیماری می باشد.
مشخصات میسیلیوم قارچ مانند عامل بیماری پیچیدگی برگ هلو می باشد.
آسکها استو.انه ای چماقی می باشد و هر آسک معمولاٌ محتوی 8 آسکوسپور گرد یا بیضوی شکل می باشند.

زیست شناسی:

ادامه مطلب ...