بیماریهای مهم گوجه فرنگی و بادمجان و  خیار
 

بیماری ساقه سیاه بادمجان در سال ۱۹۷۱ از ژاپن گزارش شده است . بیماری ساقه سیاه بادمجان برای اولین بار در سال ۱۳۶۷ توسط فصیحیانی و ارشاد از مناطق جنوبی ایران ( استان هرمزگان ) گزارش شده است .

 

ساقه سیاه بادمجان

بیماری ساقه سیاه بادمجان در سال ۱۹۷۱ از ژاپن گزارش شده است . بیماری ساقه سیاه بادمجان برای اولین بار در سال ۱۳۶۷ توسط فصیحیانی و ارشاد از مناطق جنوبی ایران ( استان هرمزگان ) گزارش شده است .

نشانه های بیماری


ادامه مطلب ...