اهمیت خاک در کشاورزی ارگانیک

در روش کشاورزی ارگانیک به خاک اهمیت به سزایی داده میشود. جدا از بخش مواد معدنی ،خاک حاوی مواد ارگانیک و هوموس است که در نتیجه تجزیه بیوماس بوجود می‌آید . در اغلب خاک های کشاورزی در مناطق گرم این ماده فقط درصد کمی را شامل می شودو درکل 1% کل مواد جامد خاک را تشکیل می‌‌ دهد که این امر برای باروری خاک بسیار مهم است.
مواد ارگانیک بطور عمده در سطح بالایی خاک قرار دارد که علت این موضوع فرایندهای تبدیل مداوم است. قسمت فعال مواد ارگانیک خاک توسط ارگانیسم‌ های خاک تجزیه می‌‌ شوند و در نتیجه این ساختارها می‌ توانند با یکدیگر ترکیب شده و ساختارهای هوموسی باثباتی را بوجود آورندکه مدت زمان طولانی تری در خاک باقی می‌ مانند. این مواد ارگانیک پایدار خاک یا هوموس به تقویت ساختار خاک کمک شایانی می‌‌ نماید.
نمایش آزمایش خاک:ادامه مطلب ...