انواع انگور در ایران

مجموعه ای از اسامی انواع انگور های موجود در ایران همراه با تصاویر و نام انگور ها ، صاحبی ، بی دانه ، کشمشی ، روچه ، مثقالی ، عسگری ، الون و . …

انواع انگور در ایران همراه با عکس

بی دانه

لعل حسینی

 

گوهر

 

نام انواع انگور، عکس و تصاویر انواع انگور

ادامه مطلب ...