ارقام بادام در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بادام های بومی:

 مامائی، ربیع(علی اکبر ربیع)، سفید(محبعلی)، منقا، کف مال، نجف آبادی، کاغذی، جد مامائی، تاجری، انجیری، دوبهر، شمشیری، پسته ای، سنگ دیزج، شاهپوری کرمانی و مقصودلو

مامائی

 


ادامه مطلب ...