درخت گردوی معمولی J. regia

مقدمه

گردو از درختان پهن برگ است که در بسیاری از نقاط جهان، شامل نیمکره شمالی از مرکز تا شرق اروپا، قفقاز، شمال و مرکز ایران تا دامنه های هیمالیا و همچنین کشورهای چین و ژاپن وجود دارد. به علاوه، گونه هایی از آن د0.ر آمریکای شمالی و جنوبی کاشته می شود. هم اکنون تنها جنگل طبیعی باقیمانده از این محصول در دنیا با شرایط مناسبی در قرقیزستان قرار دارد. بسیاری از محققین، فلات ایران را منشأ گردو دانسته اند و به همین دلیل آن را Persian walnut یا گردوی ایرانی نامیده اند؛ ولی بررسی های مولکولی و ایزوآنزیمی نشان داده که مرکز گردوی معمولی، دامنه های شمالی رشته کوه تین شان واقع در استان زین جیانگ در شمال غربی چین می باشد. گردو در ایران در عرض جغرافیایی 29 تا 39 درجه و طول جغرافیایی 45 تا 69 درجه به خوبی رشد می کند که این محدوده، از دره گز و مغان در شمال کشور تا اقلید فارس در جنوب و از ارتفاعات جنوب غربی ارومیه تا کوه تفتان در جنوب شرقی را در بر می گیرد؛ ولی بهترین بازدهی را باغهای موجود در دامنه های البرز، خراسان، آذربایجان و دامنه های زاگرس (به ویژه تویسرکان، تفرش و گلپایگان) قرار می دهند.

  

سطح زیر کشت گردو در جهان


ادامه مطلب ...