گردو


درختی خزاندار و بزرگ گسترده اما نه زیاد متراکم میباشد.توجه قابل ملاحظه ای به فواید گردو در سلامتی انسان شده زیرا که مصرف میزانمتعادل ان سطح کلسترول لیپوپروتئین کم تراکم را تا حدود ۱۶٪در مردان کاهشمیدهد.نشان داده شده که این میزان کاهش برای کم کردن خطر احتمالی جمله های مغزی وقلبی کافی می باشد.ادامه مطلب ...