شته سبز سیب


نام علمی:  Aphis   pomi           

     Green apple aphid

زیست‌شناسی

سیکل زندگی این شته از نوع Holocyclic می‌باشد. زمستان گذرانی به صورت تخم است. این تخمها معمولاً روی شاخه‌های یکساله گذاشته می‌شوند. روی شاخه‌های سنین دیگر نیز ممکن است بتوان تخمی پیدا نمود. زمان تفریخ تخمها مصادف با باز شدن جوانه‌هاست. فعالیت بهار این آفت شدید است و روی اعضا فعال و جوان گیاهی به سرعت به زنده‌زایی ادامه داده و مهمترین خسارت خود را در همان زمان وارد می‌آورد.رده بندی: خانواده Aphididae ، راسته:Homoptera


مورفولوژی:شته ی ماده بی بال، دخترزا گلابی شکل و طول آن 2-5/1 میلیمتر است. رنگ عمومی آن سبز مایل به زرد و قسمت انتهای بدن آن کمی تیره تر است. چشم ها و کورنیکول ها سیاه هستند. رنگ عمومی میوه های بال دار سبز است و در این افراد چشم ها قرمز تیره است.

 

 

بیولوژی:  شته سبز سیب زمستان را به صورت تخم بر روی شاخه های درختان میزبان می گذارند. این شته علاوه بر درختان سیب، گلابی، به، ازگیل، زالزالک حمله می کند. این شته روی برگ ، جوانه ها، میوه ها و سرشاخه های جوان و پاجوش های درختان میزبات فعالیت دارد و اغلب در پشت برگ ها به تغذیه پرداخته و از خود ترشحات چسبنده ای ایجاد می کند که به دنبال آن مورچه ها هم ظاهر می شوند. در اثر فعالیت شته، برگ لوله شده و پیچیدگی هایی ایجاد می شود.

کنترل:
استفاده از سموم شته کش سیستمیک

 

 

 

گیاهان میزبان آن شامل ؛

سیب ، گلابی ، به ، زا لزا لک ، و ازگیل می باشد.

در نهال ستان ها و روی درختان جوان خسارتش بسیار شدید است.