شپشک دو کوهانه Palaeolecanium bituberculatum ( Coccidae)
بدن در ماده عریض، بیضی، نسبتا محدب و به رنگ قهوه ای روشن مایل به قرمز بوده در سطح پشتی بدن 2 جفت برآمدگی کوچک به شکل گرد قرار دارد. شخک ها 7-8 مفصلی هستند. پوره های سن یک بیضی و مایل به قرمز بوده شاخک آنها 6 مفصلی است.
 
پراکنش : تهران، گیلان، مازندران، اذربایجان، کرمانشاه، خراسان، سمنان، کردستان، مرکزی، زنجان، همدان، چهارمحال و بختیاری، یزد
میزبان: گلابی، سیب، زالزالک، ازگیل، گوجه، به، زردآلو، گردو، ازگیل جنگلی، گلابی جنگلی، گوجه وحشی، آلو و فندق
خسارت: با حمله به برگ ، شاخه و تنه گیاهان میزبان و مکیدن شیره گیاهی سب ضعف درخت و کاهش محصول می شود. خسارت اصلی در شاخه و تنه به بار می آید و سبب رشد غیرطبیعی میوه ها می شود.. ریزش قبل از موعد برگ ها، خشکیدن سرشاخه ها، نقصان کیفیت محصول از دیگر خسارت های آن می باشد.
زمستان را بصورت تخم در زیر سپر ماده یا روی شاخه ها سپری می کند. همزمان با شکفتن جوانه ها پوره ها بوجود آمده در سطح زیری برگ های میزبان مستقر می شوند. در مرحله پوره مسن یا ماده جوان مجددا به شاخه و سرشاخه بازگشته و در پاییز تخمگذاری می کنند. برای مبارزه با انها می توان شاخه های آلوده را هرس و سوزاند. همزمان با خروج پوره ها می توان از سموم فسفره استفاده نمود