زمان مناسب سمپاشی درختان سیب و هلو

 

Image 7


اسفند:      -  سمپاشی  3 در هزار ترکیبات مس  بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب

                -  روغن ولک  (بمیزان 1- 1.5 لیتر در 100 لیتر آب)  همراه  حشره کش  و تخم کش کنه

 

                  -  افزودن یکی از حشره کش های زیر :

 

  حشره کش دیمتوات  ( بمیزان  100 س سی در 100 لیتر آب )  و یا آدمیرال ( نیم در هزار )  ویا  اتیون  و یا  دورسبان  ( 5/1 در  هزار ) و یا  دیازینون ( یک در هزار )  

 

                     -  تخم کش زمستانه کنه   مثل  آپولو ( نیم در هزار ) و یا نئورون ( یک در هزار)  نیسورن(نیم در هزار)                               

 

      فروردین :   برای پیشگیری از بروز بیماری لکه سیاه سیب سمپاشی های زیر ضروری است :


  الف )   هنگام تورم جوانه تا قبل از گلدهی

  سمپاشی با یکی از قارچ کش های زیر :

 

  توپسین ام ( 0/75 در هزار)   یا   دودین ( یک در هزار ) یا    کاپتان( سه در هزار )    یا   استروبی ( 0/2در  هزار )   یا   بنومیل ( 0/5 در هزار ) یا   فیلینت (   0/2  در هزار )  یا   بایکور   (یک در هزار )  

 

توجه1:اختلاط سموم قارچ کش و تهیه محلول ترکیبی با توجه به سازگاری آنها   مثل ترکیب دودین با کاپتان   میتواند در کنترل  بیماریها بیشتر مثمر ثمر باشد.

 

توجه 2 : اضافه کردن حشره کش کنفیدور به نسبت  0/5 در هزار برای مبارزه با شته   در نواحی آلوده توصیه میگردد.

 

توجه 3 : در بروشور سم  توپاس و انویل در ایران  برای مبارزه با سفیدک حقیقی توصیه شده ولی نظر کارخانه سازنده این سموم بر لکه سیاه سیب نیز موثر است

 

 توجه4: سمپاشی قارچکش روی خاک زیر درختان بر روی بقایای باقی مانده از سال قبل خیلی مهم و مؤثر است.

 

                   ب) بعد از ریزش  دو سوم  گلبرگها

 

                    -  سمپاشی با یکی از قارچ کش ها  فوق الذکر 

 

 

اردیبهشت :   

                 ج) ده روز پس از سمپاشی دوم

                 -  سمپاشی با یکی از قارچ کش ها فوق الذکر

       توجه 5: برای جلوگیری از مقاومت قارچها رعایت تنوع سم الزامی است.

        توجه6: در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکشها به فاصله ده روز ضروری است.

        توجه 7: بعلت بروز عفونت لکه سیاه سیب حتما" لازم است بعد از گذشت 36 ساعت از بارندگی

                  سمپاشی صورت گیرد.

خرداد :        

                  -   سمپاشی بر علیه کرم سیب  ( نسل اول )  و  پروانه مینوز

                     بایکی از حشره کشهای:

              دیازینون ( یک در هزار )   یا  فن والریت  ( 0/75 در هزار )   یا  استامی پراید ( 0/5 در هزار )   یا  مچ ( یک در هزار )    یا    کالیپسو (  0/2  در هزار )  یا  سایپرمترین 40%  ( 75 سی سی در هزار لیتر آب )  زولون  ( 1/5 در هزار )  یا دانیتول ( یک در هزار )

                 -  بهمراه کود مایع   ( دارای ازت بیشتر )                        

تیر  :

                 -    در صورت ظهور کنه قرمز اروپایی

                   سمپاشی با  کنه کش های جدید  باروک ( نیم در هزار )  و یا انویدور  ( نیم در هزار )     یا  ترکیب اورتوس ( فن پیروکسی میت ) و امایت ( پروپار‍یت ) به نسبت  نیم در هزار از هرکدام  یا  پراید (فنازاکویین )  ( به نسبت نیم در هزار )   یا  آبامکتین ( یک در هزار )  یا    پروپال ( یک در هزار ) یا   نئورون  ( یک تا  یک و نیم در هزار )  یا دانیتول ( دو در هزار )

                 -    بهمراه کود مایع  ( 20 – 20 – 20 ) 

                   -    محلول پاشی کلرور کلسیم 

            توضیح 1: در صورت طغیان آفت کنه  سمپاشی به فاصله ده روز تکرار شود.

                توضیح2 :  ترکیب سه کنه کش امایت - اورتوس - آبامکتین  به نسبت یک در هزار اثر بخشی فوق العاده در کنترل آفت دارد.

                توضیح3 : کنه کش های جدید باروک و و انویدور به سبب اثرگذاری بر سنین مختلف کنه به مدت طولانی ( حدودا" 2 ماه ) جمعیت کنه را کنترل میکنند بنابراین ارجحیت دارند.

                 توضیح 4: به تجربه  ، افزودن کمی تاید یا مایع ظرفشویی (نیم لیتر در هزار لیتر آب ) به کنه کشهای معمولی  خاصیت کنه کشی را به جهت خاصیت پخش کنندگی محلول افزایش میدهند .

مرداد : 

                 -   سمپاشی  بر علیه  کرم سیب  ( نسل دوم )

                         با یکی از حشره کش های فوق الذکر در بالا

-                                           -  افزودن کود  مایع  ( دارای کود پتاس بیشتر ) جهت رنگپذیری بهتر میوه سیب


  درخت هلو و شلیل


   آبان  :          برای پیشگیری بیماریهای قارچی ( لب شتری و غربالی )                              سمپاشی با ترکیبات مس بعد از ریزش برگها

                             به نسبت سه تا پنج در هزار 

      

    اسفند :               روغن ولک ( بمیزان5/1-2 لیتر در 100 لیتر آب )                    

                               با مخلوطی ازحشره کش دورسبان یا  اتیون ( 150 سی سیدر  100 لیتر آب )   

 

     فروردین :           بهنگام تورم جوانه  ترکیبات مس ( 3 تا 5 در هزار)

                                برای پیشگیری بیماری غربالی و لب شتری

 

    اردیبهشت :     برای پیشگیری سفیدک حقیقی در هلو  بخصوص رقم انجیری و شلیل سموم ترکیبی (  کاپتان یا بنومیل یا توپسین ام   با قارچ کشهای جدید   توپاس و یا انویل)

                      ( به نسبت 12/5 سی سی توپاس  و 50گرم بنومیل یا توپسین ام )

                                                  در 100  لیتر آب

          یا  قارچ کش جدید کولیس ( نیم در هزار ) یا  دومارک ( 0/3 در هزار )  یا استروبی ( 0/2 در هزار)

               توجه : در صورت شیوع شته سبز اضافه نمودن یکی از حشره کشهای                                    سیستمیک متاسیستکس یا  پریمور  یا  کنفیدور یا  موسپیلان      توصیه میگردد.     

 

    خرداد :       - در صورت شیوع سفیدک حقیقی

                       تکرار با قارچ کشهای فوق الذکر

 

توجه 2 :    محلول پاشی با کود مایع  همراه سموم در رنگ و طعم وکیفیت میوه اثر فوق العاده دارد .

توجه3 :    یکی از آفات مهم درختان هسته دار شپشک نخودی  ( که در اصطلاح محلی شته خونی میگویند ) میباشد که در اواخر زمستان سمپاشی  روغن ولک ( دو لیتر در صد لیتر آب ) به همراه  یکی از حشره کش های اختصاصی  نفوذی مثل  دورسبان   یا  اتیون  یا  آدمیرال   و تکرار آن بعد از گلدهی فقط سمپاشی با حشره کش های فوق براحتی قابل کنترل است .

توجه4:      هنگام شیوع بیماری غربالی و لب شتری که بیشتر در فصول بارانی اتفاق میافتد تکرار سموم ترکیبات مس  یا  کاپتان  ( 3 در هزار ) توصیه میشود.