ظهور حشرات کامل از اواسط فروردین است. حشرات کامل برگخوار می باشند.. تخم گذاری به صورت انفرادی و بر روی سرشاخه ها و یا محل هرس شاخه ها صورت می گیرد. تخم بیضی شکل و زردرنگ و به طول 2 میلی متر و قطر 1 میلی مترکه حشره آن را با پوشش خاکستری رنگ نسبتاً سختی به ضخامت حدود 1/0 میلی متر می پوشاند. میانگین تعداد 40 تا 45 عدد است. لاروها به رنگ زرد مایل به نارنجی و دارای آرواره های قهوه ای رنگ و قوی می باشند. طول دوره لاروی 16 تا 18 ماه طول می کشد. لاروها از داخل سرشاخه ها و شاخه های پسته تغذیه نموده و سبب ضعف و در نهایت خشکیدگی شاخه ها می گردند. طول کانال لاروی حدود 15 سانتی متر و به صورت رفت و برگشتی می باشد. این حشره دارای یک نسل در طی 2 سال می باشد. مشاهده علائم تغذیه ای حشره بر روی شاخه های چند ساله و قطور درختان بنه و کسور، نشان دهنده آن است که این حشره از سالیان دور بر روی این میزبانها زندگی می کرده است. و به دلایل افزایش بی رویه سطح زیرکشت باغهای پسته در چند سال اخیر‌‍‍؛ قطع بی رویه درختان بنه و کسور جهت مصارف سوختی؛ برداشت بی رویه و بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی و بروز پدیده خشکسالی در چند سال اخیر سبب مهاجرت و استقرار آن بر روی درختان پسته شده است.

مبارزه:

 1- مبارزه غیر شیمیائی:

1- تقویت درختان با کوددهی مناسب و آبیاری منظم.

2- هرس شاخه های آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانیدن آنها.

 3- اجتناب از قطع بی رویه درختان جنگلی بنه و کسور در مناطق کوهستانی، که سبب کاهش میزان مهاجرت این حشره به سمت باغهای پسته خواهد گردید‌‍‍.

4- اجتناب از افزایش سطح زیر کشت پسته بویژه پیشروی به سمت مناطق کوهستانی در مناطق آلوده به آفت‌‍‍.

2- مبارزه شیمیائی:

 

   حشره کشهای دیازینون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار بر روی حشرات کامل مؤثر بوده و افزودن روغن ولک به نسبت 5 در هزار تأثیر این حشره کشها را افزایش می دهد. حشره کش آدمیرال به نسبت 75/0 در هزار بعلاوه روغن ولک 5 در هزار بر روی مراحل تخم ولارو سن اول تأثیر قابل قبولی دارد.