فروش انگور کندری و طالبی کمتر از قیمت میدان تره بار تهران


 

شهر خشکرود رتبه اول تولید انگور کندری در کشور

 


آدرس : استان مرکزی شهرستان زرندیه شهر خشکرود