چرخه سالانه انگور

خواب / هرس

خواب از مرحله مهمی از چرخه سالانه انگور زمانی است که رشد و توسعه به طور موقت متوقف و تاک استوار است. این است که در دمای پایین و طول روز کوتاه به ارمغان آورد.

در این زمان، تولید کنندگان هرس درخت مو و تنظیم آن را برای فصل آینده. هرس و آموزش از درخت مو دو از جنبه های مهم برای تولید انگور با کیفیت - پرورش دهندگان تصمیم بگیرید چه مقدار و چه بخش هایی از رشد فصل قبل را برای حذف به منظور تنظیم رشد رویشی (ساقه و برگ) و بار محصول (خوشه انگور) برای تولید انگور با کیفیت و عملکرد مطلوب.

دو روش اصلی هرس  مهم است برای تولید کنندگان به دانستن محصول خود را به دلیل برخی از انواع تولید یک محصول بهتر (از لحاظ عملکرد و کیفیت) با هرس عصا در حالی که دیگران تولید یک محصول بهتر با هرس خار.

 

 

 

باغ هرس شده

 

 


 

 

 


در ادامه جوانه های کوچک در مو شروع به متورم شده و برگ های سبز را شروع کرده اند به نظر می رسد. ظهور اولین برگ های سبز از فلس جوانه نامیده می شود budbreak. اولین شاخه شروع به رشد طراحی شده توسط انرژی حاصل از کربوهیدرات است که در ساختار مو دائمی (ریشه، تنه و محدوده) در طول خواب نگهداری شدند.


 

 

شلیک توسعه

رشد در ابتدا آرام است. برگ و ساقه گسترش و گلچه های خوشه ای توسعه. همانطور که درجه حرارت افزایش می یابد، رشد و طویل شدن ساقه را تسریع بخشد. پس از سه یا چهار هفته، به مدت بیشتر رشد سریع آغاز می شود - که در آن شاخه می تواند به طور متوسط ​​از 1 اینچ یا بیشتر در روز رشد می کنند. فتوسنتز به زودی به عنوان یک بافت سبز رنگ در ساقه وجود دارد رخ می دهد، با این حال، با توجه به فعالیت متابولیک بالایی است، هیچ تولید خالص فتوسنتت وجود دارد تا چند برگ به طور کامل گسترش یافته است.

 

 

 

 

 

گل / میوه

گل انگور در یک خوشه ( یا دسته ) به دنیا آمد. محور اصلی خوشه است که ساقه نامیده می شود. هنگامی که دمای بهار افزایش می یابد گل به طور معمول شروع به شکوفه معمولا شش تا نه هفته است ، بسته به درجه حرارت . گل کوچک، مایل به سبز و معمولا کامل است - که به معنی آنها هر دو جنس نر ( پرچم ) و قطعات زن ( carpels ) . calyptra ( یا جام گل )بافت پوششی برای پرچم و carpels است و آن را از 3-9 گلبرگ مایل به سبز بصورتی پایدار و محکم در نوک متحد ساخته شده است.

هنگامی که شرایط مطلوب باشد ، گل به طور معمول به مدت هشت تا ده روز می پرورانند .

برای مشاهده کننده معمولی باز از گل انگور ممکن است به نظر می رسد می شود بسیار متفاوت از ترین گل های دیگر :calyptra می شود در پایه جدا به جای جدا در نوک . این است که به طور کامل ریخته ، به عنوان یک کلاه . بلافاصله پس از گل، کیسه های گرده را باز و آزاد گرده و گرده افشانی رخ می دهد.

لقاح 2-3 روز بعد از گرده افشانی رخ می دهد. مرحله تشکیل میوه به شرح زیر گل تقریبا بلافاصله ، زمانی که گل بارور شده شروع به توسعه یک توت دانه و انگور برای محافظت از دانه . اغلب گونه های انگور کالیفرنیا است بی دانه - به زودی پس از لقاح توقف دانه در حال توسعه ، منجر به انواع توت ها بی هسته. انواع توت انگور از طریق چند مرحله رشد از زمان آنها قرار است با تصویب تا زمانی که به طور کامل رسیده است.

 
در فاز تاخیر نرخ رشد حبه  کند شده است. در آغاز فاز تاخیر، انواع حبه  ها حداقل نیمی از اندازه نهایی خود رسیده است. فاز تاخیر در انواع بی هسته در مقایسه با گونه های کاشته کمتر برجسته است. در این دوره انواع توت ها بالاترین سطح خود از اسیدیته برسد.

مرحله رسیدن آغاز می شود که انواع حبه ها ها شروع به نرم شدن و رنگ شروع به تغییر می کند. در انواع سبز رنگ شروع به محو شدن و در گونه های رنگی که رنگ قرمز یا سیاه و سفید شروع می شود به نظر می رسد. این تغییر ناگهانی در رنگ و انواع حبه ها نرم شدن نیز به عنوان شناخته شده "veraison."

 


 

 

کیفیت برداشت محصول

بر خلاف بسیاری از میوه های تازه ، انگور برداشت شده به طور کامل رسیده است. پس از آنها را برداشت، آنها را شیرین نمی شود ، بنابراین زمان بندی همه چیز است.

تعیین زمانی که انگور رسیده یک علم واقعی و هر دو وزارت کشاورزی ایالات متحده و وزارت کالیفرنیا غذا و کشاورزی در تنظیم و نظارت بر استانداردهای تولید انگور درگیر است . قند ، رنگ، دسته و انواع توت ها اندازه و یکنواختی همه قبل از برداشت شروع می شود اندازه گیری شده و کارگرانی که تصمیم می گیرید که انگور به برداشت حرفه ای با سال ها تجربه آموزش داده است.

پس از برداشت ، انگور تازه می توان به راحتی توسط دست زدن به خشن ، گرما ، رطوبت بیش از حد و موجودات پوسیدگی زا آسیب دیده . در نتیجه، انگورها را به دقت بازرسی و سپس بلافاصله با دست به ظروف حمل و نقل بسته بندی شده - اغلب در زمینه سمت راست .

مدت کوتاهی پس از چیدن / بسته بندی ، گرما درستاز میوه در تجهیزات ذخیره سازی سرد حذف می شود. انگور ها در حرارت بین 30F و 32F ذخیره می شود. از این نقطه تا رسیدن به مقصد - بازار در سراسر جهان - انگور را در یک محیط به دقت کنترل شده نگهداری می شود .