محصولات خشکرود

محصولات مهم شهر خشکرود

سیب

سیب1 برداشت سیب در سمیرم تا 10 روز آینده ادامه دارد

انگور


ا

با طالبی خونتان روان می‌شودfa

 

 

میوه زردآلو Apricot


آشنایی با میوه‌ها 15 (هلو)آشنایی با میوه‌ها 15 (هلو)آلبالوآشنایی با میوه‌ها 15 (هلو)