شلیل،درخت شلیل،نهال شلیل : مبدا آن از آمریکاست،رنگ میوه قرمز تند،گوشت آن قرمز کمرنگ و هسته ی چسبان دارد و برداشت آن اواخر مردادماه می باشد در اقلیم و شرایط آب و هوایی که بهارش دچار یخ بندان و سرمازدگی می شود و زمستانش هم دمای خیلی پایین دارد به خوبی پرورش نمی یابد

 

  1 -نهال شلیل انجیری :

رشد قوی،دیرس،زمان برداشت محصول اواخر مرداد،میوه گرد،رنگ طمینه سفید با لکه های قرمز می باشد و هسته به گوشت چسبیده است.

نهال شلیل انجیری

نهال شلیل مغان

 


3 -نهال شلیل شمس : مناسب،زودرس،میوه تیرماه میرسد،شکل میوه گرد و رنگ آن قرمز روشن و طعم عالی،هسته به گوشت چسبان است.

نهال شلیل شمس

 

4 -نهال شلیل رفعتی : رشد مناسب،زودرس،هسته چسبان،رنگ پوست قرمز و برداشت محصول هفته آخر تیرماه می باشد.

نهال شلیل رفعتی

 


5 -نهال شلیل سینه : رشد قوی،زودرس،برداشت میوه تیرماه،میوه گرد و کمی کشیده،رنگ پوست سفید مایل به سبز و هسته چسبان می باشد.

نهال شلیل سینه

 

6 –نهال شلیل شبرنگ : رشد قوی،دیررس،زمان رسیدن میوه مرداد،میوه گرد و به رنگ قرمز،رنگ گوشت زرد و هسته چسبان می باشد.

نهال شلیل شبرنگ

 

7 –نهال شلیل ایندیپندنس : مبدا امریکا،تیپ و رشد قوی،تنه بزرگ،دیرس و زمان رسیدن میوه مردادماه،شکل میوه گرد و رنگ آن قرمز،رنگ گوشت میوه زرد و خاصیت انباری دارد،هسته به گوشت چسبیده است.

نهال شلیل ایندیپندنس

 

 

8 –نهال شلیل بیگ تاپ : رشد فوق العاده قوی،میوه درشت،رنگ آن قرمز پر رنگ،طعم آن شیرین بدون اسید،رقمی زودرس می باشد.

نهال شلیل بیگ تاپ

 

9 –نهال شلیل فانتازیا : رشد سریع،تاج گسترده،دیررس،میوه متوسط-درشت،رنگ میوه قرمز تیره با زمینه نارنجی،هسته جدا و مغز هسته شیرین و خاصیت حمل و نقل مناسب می باشد.

نهال شلیل فانتازیا

 

10 –نهال شلیل نکتارد 6 : تیپ رشدی قوی،میوه گرد و قلبی شکل به رنگ قرمز با لکه های زرد،رنگ گوشت زرد و طعم شیرین و هسته به گوشت چسبیده است.

نهال شلیل نکتارد 6

 

11 –نهال شلیل نکتارد 9 : تیپ رشدی قوی،میوه گرد و قلبی شکل به رنگ قرمز با لکه های زرد،رنگ گوشت زرد و اطراف هسته قرمز است طعم شیرین و هسته به گوشت چسبیده است،زمان رسیدن میوه مردادماه می باشد.

نهال شلیل نکتارد 9

 

12 –نهال شلیل نکتارد 4 : رشد قوی،حساس به سرمای بهاره،زمان رسیدن میوه اوایل مرداد،رنگ پوست سبز رنگ گوشت زرد،هسته جدا می باشد.

نهال شلیل نکتارد 4

 

13 –نهال شلیل سان گلد : رشد قوی،دیررس،میوه اواخر مرداد میرسد،رنگ پوست قرمز با زمینه زرد،گوشت به هسته چسبیده می باشد.

نهال شلیل سان گلد

 

14 –نهال شلیل سان کینگ : رشد مناسب،زودرس،میوه تیرماه میرسد،شکل میوه گرد و رنگ آن قرمز روشن و طعم عالی،هسته به گوشت چسبان است.

نهال شلیل سان کینگ

 

15 –نهال شلیل کیوتا : رقم کانادایی،رشد قوی،دیرس،زمان برداشت محصول اواخر مرداد،میوه گرد،رنگ طمینه سفید با لکه های قرمز می باشد و هسته به گوشت چسبیده است.

نهال شلیل کیوتا

 

16 –نهال شلیل استارک رد گلد : رشد قوی،زودرس،میوه گرد،زمینه پوست زرد با پوشش قرمز،رنگ گوشت زرد،هسته چسبان و طعم ان اندکی اسیدی می باشد.

نهال شلیل استارک رد گلد

ن

17 –نهال شلیل استارک سان گلو : رشد درخت قوی،میان رس،زمان رسیدن میوه اواخر تیرماه،رنگ پوست شفاف اندازه میوه درشت و هسته جدا می باشد.

نهال شلیل استارک سان گلو

 

18 –نهال شلیل زرد مشهد : رشد قوی،زودرس،برداشت میوه تیرماه،میوه گرد و کمی کشیده،رنگ پوست سفید مایل به سبز و هسته چسبان می باشد.

نهال شلیل زرد مشهد

 

19 –نهال شلیل قرمز پاییزه : رشد قوی،زودرس،میوه گرد ،رنگ پوست قرمز پررنگ،هسته چسبان می باشد.

نهال شلیل قرمز پاییزه

 

20 –نهال شلیل قرمز بهاره : رشد مناسب،زودرس،هسته چسبان،رنگ پوست قرمز و برداشت محصول هفته آخر تیرماه می باشد.

 

نهال شلیل قرمز بهاره