زمان مناسب سمپاشی درختان سیب و هلو

 

Image 7


اسفند:      -  سمپاشی  3 در هزار ترکیبات مس  بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب

                -  روغن ولک  (بمیزان 1- 1.5 لیتر در 100 لیتر آب)  همراه  حشره کش  و تخم کش کنه

 

                  -  افزودن یکی از حشره کش های زیر :

 

  حشره کش دیمتوات  ( بمیزان  100 س سی در 100 لیتر آب )  و یا آدمیرال ( نیم در هزار )  ویا  اتیون  و یا  دورسبان  ( 5/1 در  هزار ) و یا  دیازینون ( یک در هزار )  

 

                     -  تخم کش زمستانه کنه   مثل  آپولو ( نیم در هزار ) و یا نئورون ( یک در هزار)  نیسورن(نیم در هزار)                               

 

      فروردین :   برای پیشگیری از بروز بیماری لکه سیاه سیب سمپاشی های زیر ضروری است :


ادامه مطلب ...