اسهال در نشخوارکنندگان کوچک


اسهال به افزایش دفعات ، ابکی بودن یا افزایش حجم دفع مدفوع اطلاق میگردد.مدفوع ممکن است شامل خون یا موکوس و همچنین بدبو باشد .رنگ مدفوع ممکن است غیر طبیعی باشد با این حال ممکن نیست براساس رنگ ،قوام یا بوی مدفوع به تشخیص قطعی عامل عفونت زا برسیم .تشخیص قطعی نیازمند نمونه هایی برای انالیز میکروبی است .عوامل متعددی شامل عوامل باکتریایی ،ویروسی ،انگلی و جیره غذایی در ایجاد اسهال دخیل هستند.
خطر هجوم مگسها
گوسفندانی که مبتلا به اسهال هستند مورد تمایل هجوم مگسها می باشند برای کمک به پیشگیری از هجوم مگسها  توصیه به قطع دم بره ها شده است با این حال دم نه خیلی بلند ،نه خیلی کوتاه باید قطع  شود مدفوع بر روی دم های بلند جمع می شود از طرف دیگر دم باید به اندازه کافی بلند باشد تا فرج میشها بپوشاند اگر بره بتواند دمش را تکان دهد قادر خواهد تا مدفوع با استفاده از دمش به دور پرتاب کند در غیر اینصورت مدفوع به سمت پایین پشت حیوان حرکت خواهد کرد .
اسهال در بره ها و بزغاله های نوزاد
علیرغم پیشرفت در شیوه های مدیریت و و پیشگیری و استراتژی های درمان اسهال هنوز یک بیماری خیلی معمول و پر هزینه است که نوزادان نشخوارکنندگان کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد .یک مطالعه در ایستگاه ازمایش گوسفندان در امریکا نشان داد که اسهال عامل 46 درصد از مرگ ومیر بره ها می باشد اسهال در بره ها و بزغاله  ها یک بیماری چند فاکتوری و کمپلکس است که شامل حیوان ،محیط ،تغذیه و عوامل عفونت زا می باشد.چهار عامل عمده اسهال در بره ها و بزغاله ها در طی ماه اول زندگی ، اکلای ،روتا ویروس ، سویه های کریپتوسپوریدیوم و سویه های سالمونلا می باشند که اسهال اکلای شایعتر است

ادامه مطلب ...